ประธานวิปฝ่ายค้าน พอใจภาพรวมการอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 3 วันที่ผ่านมา เชื่อ ไม่มีฟรีโหวต

30 .. 63 - ประธานวิปฝ่ายค้าน พอใจภาพรวมการอภิปรายพระราชกำหนด (...) กู้เงินในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  วันที่ผ่านมา ชม ..พรรคเพื่อไทย มีพัฒนาการด้านการนำเสนอข้อมูลที่ดี เชื่อ ไม่มีฟรีโหวต หรือ โหวตสวนมติพรรค

     นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้านเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายพระราชกำหนด (...) กู้เงินในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 3 วันที่ผ่านมาว่า เป็นที่น่าพอใจ การประชุมเรียบร้อยดี ทั้งสองฝ่ายไม่มีการประท้วงหรือตรีรวนกัน คุมเวลาได้ดี รวมถึงดูเหมือนว่าประชาชนก็พอใจเช่นกัน ทั้งนี้พอใจการอภิปรายอย่างมากโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย ทั้ง ..ใหม่และเก่า ที่นำเสนอข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ไม่เป็นการแสดงเอกสารประกอบการอภิปรายถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีทุกคนก็ใช้โครงสร้างในการพูดที่กระชับได้สาระครบถ้วน ส่วนการพิจารณาในวันนี้ (30 ..63) กลุ่มที่ต้องพิจารณาสินเชื่อซอร์ฟโรน ( soft loan ) ซึ่งจะมี อาจารย์มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ร่วมด้วย เชื่อว่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และการประชุมจะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

     นายสุทิน กล่าวถึงการชี้แจงของฝ่ายรัฐบาลว่า ถือว่าข้อมูลยังไม่ชัดเจน ไม่ให้ความสนใจหรือตอบรับข้อเสนอของทางฝ่ายค้านที่ต้องการให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามและตรวจสอบใช้จ่ายงบประมาณวงเงิน 1 ล้านล้านบาทความต้องการให้มีการรายงานผลต่อสภาผู้แทนราษฎรทุก 3 เดือน รวมถึงการเสนอพระราชบัญญัติ (...) แก้ไข...กู้เงิน จากการประเมินท่าทีถือว่ายังผิดหวังอยู่ ขณะเดียวกันเป็นที่น่าสังเกตว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (..) ฝ่ายรัฐบาลหลายคนกลับเห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบ ซึ่งต้องดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลจะมีท่าทีอย่างไรต่อเรื่องนี้ ซึ่งการเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นอกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วจากที่สังเกต ยังมี ..หลายคนจากหลายพรรคเห็นด้วยกับเรื่องนี้ เชื่อว่า แรงกดดันจาก ..ฝ่ายรัฐบาลและสังคมที่ตอบรับเรื่องนี้ ก็ถือว่ายังมีความหวังที่จะจัดเสนอจัดตั้งคณะกรรมาธิการสำเร็จ ต่อข้อถามถึงทิศทางการลงมติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน นายสุทิน กล่าวว่า จะหารือเพื่อให้มีมติร่วมกัน เชื่อว่า ไม่มีฟรีโหวต หรือ โหวตสวน ชัชชญา จิเนราวัต /  ข่าว

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ /  เรียบเรียง