ประธานคณะกมธ.การแรงงาน สผ.รับจดหมายเปิดผนึกจากตัวแทน สนท. ขอเร่งผลักดันกฎหมายคุ้มครองนักศึกษาฝึกงาน

17 มิ.ย. 63 – ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร รับจดหมายเปิดผนึกจากตัวแทนสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนท.) และคณะ ขอเร่งผลักดันกฎหมายการคุ้มครองนักศึกษาฝึกงาน ระบุ คณะ กมธ. พร้อมผลักดันเต็มที่หวังเกิดกฎหมายดูแลนักศึกษาฝึกงานอย่างเป็นรูปธรรม

นายสุเทพ อู่อ้นประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร รับจดหมายเปิดผนึกจากนางสาวจุฑาทิพย์ศิริขันธ์ ตัวแทนสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) และคณะ เพื่อขอให้เร่งผลักดันกฎหมายการคุ้มครองนักศึกษาฝึกงานโดยนางสาวจุฑาทิพย์ ระบุว่า ปัจจุบันไม่มีกฎหมายคุ้มครองนักศึกษาฝึกงานส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิ์หลายประการอาทิ การไม่จ่ายค่าตอบแทน ไม่มีสวัสดิการ เกิดการเสียชีวิตระหว่างฝึกงานเมื่อพิจารณาแล้วจึงเห็นความสำคัญและมองว่า การละเมิดสิทธิ์และความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาควรจะหมดไปจากสังคมไทย จึงได้เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อคณะกรรมาธิการ เพื่อเรียกร้องไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงแรงงานเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้ เพราะหากปล่อยไว้จะเกิดความเสียหายที่มากขึ้นจึงขอให้เร่งผลักดันกฎหมายและมาตรการคุ้มครองนักศึกษาฝึกงานให้เร็วที่สุด

ด้าน ประธานคณะ กมธ.แรงงานกล่าวว่า ประเด็นข้างต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาเกี่ยวกับแรงงานขึ้นมากมายและต่อเนื่อง โดยยังไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบไม่มีมาตรการรองรับ/ดูแล ส่วนปัญหาที่เกิดกับนักศึกษาฝึกงานถือเป็นปัญหากดทับที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานไม่มีกฎหมายและระเบียบรองรับตลอดจนไม่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา ทั้งนี้คณะกมธ. จะพยายามผลักดันไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีกฎหมายดูแลนักศึกษาฝึกงานให้เห็นเป็นรูปธรรม

 

วิจิตราน้าวัฒนไพบูลย์  ข่าว/เรียบเรียง