คณะอนุกมธ. ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เตรียมลงพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชนต่อการแก้ไข รธน.

26 มิ.. 63 - ประธานคณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ เตรียมลงพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชนส่วนภูมิภาค เริ่มจังหวัดแรก วันเสาร์ที่ 11 . 63 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายวัฒนา เมืองสุข ประธานคณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เปิดเผยต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม  ห้องประชุมหมายเลข 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภาว่า คณะอนุกรรมาธิการ จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนภูมิภาค โดยจะลงพื้นที่ในวันเสาร์ที่ 11 . 63 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 18 .. 63 มหาวิทยาลัยของแก่น จังหวัดขอนแก่น วันเสาร์ที่ 25 .. 63 มหาวิทยาลัยบูรพา .ชลบุรี วันอาทิตย์ที่ 26 มหาวิทยาลัยราษฏัทพระนครศรีอยุทธยา และ วันเสาร์ที่ 1 .. 63 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.สงขลา 


ทั้งนี้ เพื่อเปิดรวบรวมความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับปัญหาและหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและเข้าถึงกระบวนการศึกษา ปัญหา หลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันในการเสนอปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย .. 2560


วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ ข่าว/เรียบเรียง