กมธ. วิสามัญรับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ประชุมนัดแรก วางกรอบการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น

31 ก.ค. 63 - กมธ. วิสามัญรับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ประชุมนัดแรก วางกรอบการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น ให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย โดยเสนอให้เปิดรับฟังความคเห็นผ่านทางออนไลน์ร่วมด้วย

   คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ประชุมครั้งแรก เพื่อพิจารณาเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ อาทิ นายภราดร ปริศนานันทกุล เป็นประธาน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นเลขานุการ
   จากนั้นที่ประชุมหารือแนวทางการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยกรรมาธิการต่างร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง อาทิ นายสิริพงศ์ แสดงความคิดเห็นถึงกรอบการทำงานของกรรมาธิการ 90 วัน ถือเป็นระยะเวลาสั้น ดังนั้น ควรเร่งดำเนินการและเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยเร็ว นอกจากนี้ กรรมาธิการยังควรลงพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาที่จัดขึ้น ในหลายจังหวัด
   ด้านรองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการมีความท้าทาย 2 เรื่อง คือ เรื่องความน่าเชื่อถือ และไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติในการตั้งคณะกรรมาธิการ เนื่องจากไม่มีสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าร่วม จึงควรรับฟังและเชื่อมต่อความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ อย่างทั่วถึง ทั้งกลุ่มที่แสดงออกและไม่แสดงออกทางการเมือง
   นอกจากนี้ กรรมาธิการ ยังเห็นว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นนั้นควรมีการคุ้มครองและให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยต่อนักเรียนนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันยังมีความกังวล ว่าหากกรรมาธิการลงพื้นที่ไปยังจุดจัดกิจกรรม อาจเป็นการกดดัน นิสิตนักศึกษาที่ชุมนุมทางการเมืองหรือไม่ โดยเสนอให้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางออนไลน์ร่วมด้วย
   ทั้งนี้ กรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน กำหนดการประชุม ทุกวันศุกร์เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 411 อาคารรัฐสภา ฝั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว
เรณู เขมาปัญญา เรียบเรียง

ข่าววิทยุรัฐสภา

สกู๊ป : กมธ.แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา กับภารกิจหนุนท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง ผุดแหล่งน้ำขนาดเล็ก ใช้ทุนน้อย คุ้มค่า ได้ผลเร็ว
27 พ.ย. 63
อนุกมธ.แก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ถอดบทเรียนบ้านสาแพะใต้ จ.ลำปาง พลิกฟื้นป่าแห้งแล้ง กลับอุดมสมบูรณ์
27 พ.ย. 63
โฆษก กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ เผยที่ประชุมเพิ่มวันพิจารณา เพื่อให้ภารกิจเสร็จทันตามกรอบเวลา
27 พ.ย. 63
ประธานรัฐสภา ระบุ ยังไม่มีการตอบรับจาก 7 ฝ่าย ที่เชิญเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ขณะโครงสร้างรูปแบบมองอนาคต ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
27 พ.ย. 63