กมธ. วิสามัญรับฟังความเห็นฯ เตรียมเชิญหน่วยงานความมั่นคง วางแนวทางสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ของนักเรียน นักศึกษา

31 ก.ค. 63 - กมธ. วิสามัญรับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน เตรียมเชิญหน่วยงานความมั่นคง วางแนวทางสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ของนักเรียน นักศึกษา หลังเกิดปัญหาการข่มขู่คุกคามขึ้น

   นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล และนายแพทย์คณวัตร จันทรลาวัณย์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมครั้งแรกของกรรมาธิการ ว่า ที่ประชุมพิจารณาเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ ได้แก่ นายภราดร ปริศนานันทกุล เป็นประธาน รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ เป็นรองประธานคนที่ 1 นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นรองประธานคนที่ 2 นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ เป็นรองประธานคนที่ 3 นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เป็นรองประธานคนที่ 4 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นเลขานุการ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล และนายแพทย์คณวัตร จันทรลาวัณย์ เป็นโฆษก
   นายกรวีณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมาธิการยังหารือถึงกรอบการดำเนินการของคณะกรรมาธิการ ซึ่งเห็นตรงกันว่าการรับฟังความคิดเห็นเป็นเรื่องเร่งด่วน แม้จะมีกรอบเวลาการทำงาน 90 วัน แต่หากดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 30-45 วัน ก็จะเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งกรรมาธิการจะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นให้เป็นไปอย่างกระชับ ทันสถานการณ์ และยืนยันว่าไม่ใช่การเตะถ่วงเวลา โดยวางแผนลงพื้นที่ไปยังจุดจัดกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาที่กระจายอยู่ในหลายจังหวัด เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นที่แท้จริง นอกจากนี้ ยังจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกข่มขู่คุกคาม ผ่านทางระบบออนไลน์ ร่วมด้วย
   ขณะที่ นายแพทย์คณวัตร กล่าวว่า กรรมาธิการเห็นควรให้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานความมั่นคง เข้าหารือทำความเข้าใจกับกรรมาธิการเพื่อให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาที่จะออกมาแสดงความคิดเห็น รวมทั้งจะเชิญผู้ที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองในเหตุการณ์สำคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ ร่วมหารือกับกรรมาธิการด้วย

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว
เรณู เขมาปัญญา เรียบเรียง

ข่าววิทยุรัฐสภา

สกู๊ป : กมธ.แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา กับภารกิจหนุนท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง ผุดแหล่งน้ำขนาดเล็ก ใช้ทุนน้อย คุ้มค่า ได้ผลเร็ว
27 พ.ย. 63
อนุกมธ.แก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ถอดบทเรียนบ้านสาแพะใต้ จ.ลำปาง พลิกฟื้นป่าแห้งแล้ง กลับอุดมสมบูรณ์
27 พ.ย. 63
โฆษก กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ เผยที่ประชุมเพิ่มวันพิจารณา เพื่อให้ภารกิจเสร็จทันตามกรอบเวลา
27 พ.ย. 63
ประธานรัฐสภา ระบุ ยังไม่มีการตอบรับจาก 7 ฝ่าย ที่เชิญเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ขณะโครงสร้างรูปแบบมองอนาคต ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
27 พ.ย. 63