ส.ส.เทพไท พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมสนับสนุนแก้ไข รธน.ปี 60 ตามบทเฉพาะกาล ม.269 -272 มองตอบโจทย์ข้อเรียกร้องการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา

21 ส.ค. 63 - ส.ส.เทพไท พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมสนับสนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 60 ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 269 -272 มองตอบโจทย์ข้อเรียกร้องการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา และป้องกัน คสช. สืบทอดอำนาจตามอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ 

      นายเทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) มีมติสนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 มาตรา 256 และเสนอให้จัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่า เป็นความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลที่มีมติเห็นชอบร่วมกันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 และให้มีการเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามพรรคร่วมรัฐบาล  ซึ่งสามารถกระทำได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 มาตรา256 (1) 


      นายเทพไท กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 ต้องมี ส.ส.ลงชื่อจำนวน 1 ใน 5 ของจำนวน ส.ส.ทั้งหมด คือ ประมาณ 100 คน แต่ถ้าหากมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามคณะรัฐมนตรี จะไม่ต้องมี ส.ส. ลงชื่อในญัตติ ซึ่งสามารถอธิบายเหตุผลต่อสังคมได้ เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร แต่เมื่อรัฐบาลไม่มีความพร้อม และปฎิเสธการเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามคณะรัฐมนตรี ก็เป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลที่ต้องเสนอญัตติและให้ ส.ส. ลงชื่อในญัตติต่อไป

      นอกจากนี้ ส่วนตัวเห็นว่าข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 269 ถึงมาตรา 272 เพื่อลดอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สามารถตอบโจทย์ข้อเรียกร้องการชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาได้ เพราะมองว่า มาตรา 269 - 272 อาจจะเป็นการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. อย่างแท้จริง ดังนั้น ตนพร้อมสนับสนุนการแก้ไขมาตราดังกล่าว ขณะเดียวกันเห็นว่า หากไม่มีการแก้ไขในกรณีนี้อาจขัดต่ออุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วย คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว
วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ / เรียบเรียง

ข่าววิทยุรัฐสภา

สกู๊ป : กมธ.แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา กับภารกิจหนุนท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง ผุดแหล่งน้ำขนาดเล็ก ใช้ทุนน้อย คุ้มค่า ได้ผลเร็ว
27 พ.ย. 63
อนุกมธ.แก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ถอดบทเรียนบ้านสาแพะใต้ จ.ลำปาง พลิกฟื้นป่าแห้งแล้ง กลับอุดมสมบูรณ์
27 พ.ย. 63
โฆษก กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ เผยที่ประชุมเพิ่มวันพิจารณา เพื่อให้ภารกิจเสร็จทันตามกรอบเวลา
27 พ.ย. 63
ประธานรัฐสภา ระบุ ยังไม่มีการตอบรับจาก 7 ฝ่าย ที่เชิญเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ขณะโครงสร้างรูปแบบมองอนาคต ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
27 พ.ย. 63