หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ขอแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม

.. 63 - หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ขอแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคมให้สามารถนำเงินมาใช้บรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

นายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ และนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรคไทรักธรรม รับยื่นหนังสือร้องเรียนจาก นายสัตวแพทย์บูรณ์ อารยพลตัวแทนกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทาน และคณะ ขอให้เร่งรัดกระบวนการช่วยเหลือผู้ประกันตนโดยการคืนเงินสมทบชราภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 


นายสัตวแพทย์บูรณ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ได้เดินทางไปร้องเรียนยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อขอรับเงินส่วนที่เคยส่งไว้กับกองทุนประกันสังคม และเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจและรายรับของกลุ่มผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก และการเยียวยาของรัฐบาลไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ ในส่วนของแรงงานผู้ประกันตนเอง ตามมาตรา 39 หากอายุถึงเกณฑ์ 55 ปี ก็จะได้รับเงินไม่ต่างจากเบี้ยเลี้ยงคนชรา จึงอยากขอให้สภาผู้แทนราษฎรแก้ไขพระราชบัญญัติ (...) ประกันสังคม เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานสามารถนำเงินของตัวเองมาใช้ในขณะที่เดือดร้อนได้


ด้านนายพีระวิทย์ กล่าวภายหลังรับยื่นหนังสือ ว่า ได้หารือร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลกลุ่มพรรคเล็ก ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในปัญหานี้ และเพื่อหาแนวทางแก้ไข ..ฉบับดังกล่าว จึงเตรียมเข้าชื่อ .ยื่นเสนอญัตติ ทั้งนี้ นายมงคลกิตติ์ จะเป็นตัวแทนเข้าหารือกับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในประเด็นปัญหานี้ต่อไป


ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว 

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ เรียบเรียง