ศบค. ชง ครม. ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน ถึง 31 ต.ค.นี้ ย้ำเพื่อควบคุมป้องกันโรค ไม่เกี่ยวการชุมนุม

28 ก.ย. 63 - ศบค. เตรียมเสนอ ครม. ต่ออายุประกาศตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน ถึง 31 ต.ค.นี้ ยืนยันไม่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง แต่เพื่อควบคุมป้องกันโรค พร้อมอนุญาตจัดการแข่งขันจักรยานนานาชาติ และเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเอเปค

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่าผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ว่าที่ประชุมเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาขยายระยะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 63 โดยเป็นการต่ออายุประกาศตาม พ.ร.ก.ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 ใช้เพื่อการควบคุมป้องกันโรคเท่านั้น ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม. พิจารณาในวันอังคารที่ 29 ก.ย. นี้ เพื่ออนุมัติต่อไป
พร้อมกันนี้ ศบค. รับทราบรายงานการอนุญาตให้บุคคล 6 กลุ่ม เดินทางเข้าประเทศตามข้อกำหนด ซึ่งต้องเข้าพักใน State Quarantine เป็นเวลา 14 วันก่อน ประกอบด้วย นักกีฬาต่างชาติที่จะเดินทางเข้าร่วมแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดแข่งขันในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ช่วงวันที่ 1-16 ต.ค. นี้ กลุ่มลูกเรือการบินไทยซึ่งเป็นคนไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินพิเศษเดินกลับจากสหรัฐฯ การอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant) การกำหนดเงื่อนไขวีซ่านักท่องเที่ยวกลุ่มที่เข้ามาพักเป็นเวลานาน (Long Stay) ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 15 ก.ย. ที่ผ่านมา การอนุญาตให้ผู้ถือบัตร APEC Card ซึ่งเป็นชาวต่างชาติกลุ่มประเทศ APEC ที่มีจำนวนหลายแสนคนทและต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย และสำหรับกรณีนี้มีหลักการอนุมัติโดยเลือกผู้เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงน้อย อาทิ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ซึ่งจะต้องมีมาตรการควบคุมโรคอย่างดีมาแล้ว และการอนุญาตให้กลุ่มผู้ประสงค์จะพำนักประเทศไทยในระยะยาวเดินทางมาเข้ามาได้ในระยะเวลา 60 วัน และขอต่อเวลาได้อีก 30 วัน ตามเงื่อนไข นอกจากนี้ ศบค. เห็นชอบในหลักการให้สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ BWF World Tour ช่วงเดือน ม.ค. 64 ภายใต้มาตรการควบคุมเข้มเช่นกัน

ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว
ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง