ประธานรัฐสภา ระบุ ยังไม่มีการตอบรับจาก 7 ฝ่าย ที่เชิญเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ขณะโครงสร้างรูปแบบมองอนาคต ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

27 พ.ย. 63 - ประธานรัฐสภา เผย ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน หลังส่งหนังสือเชิญ 7 ฝ่ายเข้าร่วมเป็นกรรมการสมานฉันท์ ส่วนคณะกรรมการชุดที่จะร่วมทำหน้าที่มองอนาคต  ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องป้องกันการปล่อยข้อมูลเท็จร่วมด้วย ป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอย

           นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าหลังมีการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์ใน 2 รูปแบบ โดยในรูปแบบที่ 1 เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วน และมอบหมายสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นฝ่ายเลขา และมี นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เลขานุการคณะทำงาน ขณะนี้ได้ทำหนังสือเชิญ 7 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว แต่ยังไม่มีการตอบกลับมา ส่วนโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์ในรูปแบบที่ 2 เพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาไม่ใช้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกในอนาคตนั้น สถาบันพระปกเกล้าอยู่ระหว่างพิจารณาหาโครงสร้างและรูปแบบ ส่วนกรณีที่ตนเคยขอความเห็นและเข้าไปพูดคุยกับอดีตนายกฯ ไปแล้วบางส่วนนั้น เป็นเพียงการขอแนวคิดและรับฟังคำแนะนำต่างๆ ยังไม่ใช่การเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ย้ำว่าในรูปแบบที่ 2 กลุ่มพรรคการเมืองจะไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่จะต้องเลือกผู้มีประสบการณ์ และต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูเรื่องการป้องกันการปล่อยข้อมูลอันเป็นเท็จ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคม เพราะหากไม่ให้ความสำคัญในส่วนนี้ จะทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกได้ในอนาคต
          ประธานรัฐสภาตอบข้อถามกรณีมีการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)และมีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ควบคู่ไปด้วยจะเป็นการสูญเปล่าหรือไม่ ว่าการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เป็นการดำเนินการตามมติในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและตั้ง ส.ส.ร. 


ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว
ลักขณา เทียกทอง /เรียบเรียง