โฆษก กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ เผยที่ประชุมเพิ่มวันพิจารณา เพื่อให้ภารกิจเสร็จทันตามกรอบเวลา

27 พ.ย. 63 - โฆษก กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ เผยที่ประชุมเร่งพิจารณาญัตติแก้รัฐธรรมนูญ โดยเพิ่มวันประชุม เพื่อให้ภารกิจเสร็จทันตามกรอบที่กำหนด

   นายดิเรกฤทธิ์ เจนคลองธรรม โฆษกคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) แถลงภาพรวมการประชุมกรรมาธิการ ว่า วันนี้ได้มีการพิจารณาหารือเรื่องกรอบเวลาการทำงานของกรรมาธิการ ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นตรงกันว่าควรทุ่มเทในการทำงานให้เสร็จทันตามกรอบเวลา ที่ประชุมจึงเห็นควรเพิ่มวันประชุม จากเดิมประชุมทุกวันศุกร์ เพิ่มเติมเป็นประชุมวันพฤหัสบดีด้วย เพื่อให้เสร็จภารกิจภายในเวลา
   ส่วนเรื่องเนื้อหาแก้รัฐธรรมนูญ ขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณาในส่วนเนื้อหาตามญัตติแก้รัฐธรรมนูญตามร่างของรัฐบาล เนื่องจากต้องรอดูคำแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภา ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ก่อน โดยจะเชิญมาแสดงความเห็นก่อนรวบรวมเป็นรายงาน ส่วนตัวมองว่าการพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากคนทุกกลุ่ม จึงเตรียมเปิดช่องทางรับฟังความเห็นทุกช่องทาง ทุกประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรา 256 ทั้งการเขียนเป็นหนังสือยื่นต่อสำนักงานเลขาสภาผู้แทนราษฎร การส่งไปรษณีย์ ตลอดจนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้หารือกันเบื้องต้นว่าอาจจะเปิดตู้ ปณ. เพื่อให้ส่งเรื่องแสดงความคิดเห็นมาโดยเฉพาะ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 63 ทั้งนี้ รายละเอียอยู่ระหว่างการหารือเมื่อได้ข้อสรุปจะแจ้งให้ทราบต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นตรงกันว่าการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ ต้องทำงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส และควรให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปในห้องประชุม รวมถึงควรมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนรับทราบแบบเรียลทาม ซึ่งสามารถทำได้ เพื่อให้การพิจารณาวาระสำคัญนี้ดำเนินการอย่างเปิดเผยมากที่สุดภายใต้การทำหน้าที่พิจารณาของคณะกรรมาธิการอย่างเป็นอิสระ


อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว
เรณู เขมาปัญญา เรียบเรียง