ประธานวิปรัฐบาล เผยรอ ครม. เสนอรายชื่อตัวแทนร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์

10 ธ.ค. 63 - ประธานวิปรัฐบาล เผยรอ ครม. เสนอรายชื่อตัวแทนร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ มองหากฝ่ายค้านและกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ส่งเข้าร่วม กระทบการทำงานหรือไม่ คงต้องขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภา

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเสนอชื่อตัวแทนเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ว่า ขณะนี้วิปรัฐบาลได้รายชื่อตัวแทนที่จะเสนอแล้ว ส่วนคณะรัฐมนตรีก็เตรียมบุคคลไว้เช่นกัน แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นใคร ซึ่งวิปรัฐบาลได้เสนอรายชื่อไป 3 คน โดยน่าจะเป็นส่วนของคณะรัฐมนตรีเลือกอีก 1 คน ขณะที่หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ฝ่ายค้านและกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์จะทำงานได้หรือไม่นั้น คงต้องขึ้นอยู่ประธานรัฐสภา แต่ไม่อยากให้คิดไปก่อน เพราะอาจจะเข้าร่วมก็ได้

นายวิรัช ยังกล่าวในฐานะประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พุทธศักราช ... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) ต่อกรณีการพิจารณาประเด็นโครงสร้างสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่ยึดตามที่วิปรัฐบาลเสนอ โดยยืนยันว่าจำเป็นต้องพิจารณาตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านสภา คือ ร่างฉบับพรรคร่วมรัฐบาล แต่ร่างของฝ่ายค้านก็นำมาพิจารณาร่วมด้วย ตามความเหมาะสม ส่วนในรายละเอียดต่าง ๆ ก็มีการหารือกัน โดยหากความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องใช้การโหวต ทั้งนี้ คาดว่าเดือนมกราคม ปีหน้า จะพิจารณาแล้วเสร็จ

พร้อมกันนี้ นายวิรัช กล่าวเนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นไปตามความต้องการของประชาชน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องยึดร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลักตามกฎหมาย

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว / เรียบเรียง