โฆษกพรรคก้าวไกล ขอรัฐบาลเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยเร็ว

15 ม.ค. 64 - โฆษกพรรคก้าวไกล ขอรัฐบาลเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยเร็ว หวังนำปัญหาจากการระบาดของโควิด-19 ครั้งก่อน มาเป็นบทเรียน 

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ของรัฐบาล ว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติโครงการเราชนะ จ่ายเงินเดือนละ 3,500 บาทต่อคน เป็นเวลา 2 เดือน โครงการคนละครึ่งที่เปิดให้ลงทะเบียนอีกประมาณ 1 ล้านสิทธิ์ หรือการลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ให้กับประชาชนเป็นเวลา 2 เดือนนั้น มองว่ารัฐบาลยังดำเนินการล่าช้า แม้มติคณะรัฐมนตีก่อนหน้านี้จะบอกว่ามีงบประมาณพร้อมแล้วก็ตาม แต่การระบาดที่เกิดขึ้นรอบใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่จังหวัดสมุทรสาคร จนถึงปัจจุบันประชาชนก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนเรื่องแผนการจ่ายเงิน ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นำประสบการณ์ครั้งก่อนมาใช้ อีกทั้งยังไม่ตอบโจทย์ ประชาชน บริบททางสังคม และไม่ครอบคลุม เช่น การลงทะเบียนโครงการต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป็นต้น

นายณัฐชา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการเยียวยาประชาชนทั่วไปแล้ว ยังมีกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่ต่างกัน ทั้งจากการจำกัดเวลาการเปิดให้บริการ การสั่งปิด หรือจำกัดบุคคล ดังนั้น รัฐบาลจึงควรให้ความสนใจช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ด้วย โดยเฉพาะการแก้ไขพระราชกำหนด (พ.ร.ก) ซอฟต์โลน ที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือได้

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว / เรียบเรียง
เฟซบุ๊ก ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ / ภาพ