ส.ส.ก้าวไกล ยื่นเสนอแก้ไข พรก.กู้เงิน ช่วยผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

15 ม.ค. 64 -​ ส.ส.ก้าวไกล ยื่นเสนอร่างกฎหมายขอแก้ไข พรก.กู้เงิน ช่วยเหลือและผ่อนปรนให้ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกระลอก

     นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)​ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)​ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. .... จากนายวรภพ วิริยะโรจน์ และนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.พรรคก้าวไกล เนื่องจากผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ยื่นคำขอ และการให้กู้ยืมเงินตาม พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)​ ควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โอกาสนี้  นพ.สุกิจ กล่าวภายหลังรับร่าง พ.ร.บ. ว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง
ขอบคุณข้อมูลและภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร