ส.ส.ก้าวไกล เผยยื่นเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยSMEs พ้นวิกฤตโควิด

15 ม.ค. 64 -​ ส.ส.ก้าวไกล แถลงเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบ SMEs พ้นวิกฤตรอบใหม่ และเผย? ฝยื่นเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยSMEs พ้นวิกฤตโควิด

     นายวรภพ วิริยะโรจน์ และนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.พรรคก้าวไกล แถลงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจ หรือ SMEs รอบใหม่ รวมทั้งขอยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)​ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)​ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เนื่องจากเห็นว่ากฎหมายไม่สามารถช่วยเหลือ SMEs ได้จริง โดยในปัจจุบันมีการอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเพียงจำนวน 74,000 ราย คิดเป็นจำนวนเพียงร้อยละ 2 จากจำนวน 3.1 ล้านราย เป็นวงเงิน 123,000 ล้านบาท และยังมี SMEs จำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการดังกล่าวได้ เนื่องจากเงื่อนไขและข้อกำหนดของรัฐบาล

     ส.ส.ก้าวไกล เผยว่าร่างกฎหมายดังกล่าว มีสาระสำคัญ อาทิ การให้ SMEs ที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับธนาคารสามารถขอกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)  ได้ และกำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กันวงเงินสำหรับ SMEs ขนาดเล็ก ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐ และธุรกิจที่มีประวัติการจ่ายภาษี เพื่อช่วยเหลือและเยียวยา SMEs ได้อย่างทั่วถึง การเพิ่มระยะเวลาผ่อน Soft Loan จาก 2 ปี เป็น 5 ปี จัดโครงการสินเชื่อคืนภาษี 10 ปี เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่มีศักยภาพให้สามารถก้าวข้ามวิกฤตได้ทุกราย โดยกำหนดวงเงินสินเชื่อจากยอดรวมภาษีที่ผู้ประกอบการจ่ายให้รัฐตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีบุคคลธรรมดา ให้เป็นสิทธิของผู้ประกอบการในการขอกู้ได้ทันที ซึ่งมาตรดังกล่าวเป็นมาตรการที่สามารถทำได้จริงเนื่องจากธนาคารของภาครัฐมีสภาพคล่องเพียงพอสามารถช่วยเหลือ SMEs ที่มีศักยภาพได้ทุกราย

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง
ขอบคุณข้อมูลและภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์