ที่ประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 65 มีมติเห็นชอบให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธาน กมธ.

4 มิ.ย.64- โฆษก กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 65 เผย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธาน กมธ.และมีรองประธาน กมธ.22 คน คาดแนวทางพิจารณาแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 6 กลุ่ม 11 แผนบูรณาการ

       นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พร้อมด้วยนายสุชาติ อุสาหะ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แถลงผลการประชุม กมธ.นัดแรก ที่มีนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะ กมธ.ที่มีอาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราว ได้มีการพิจารณาวาระการเลือกตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ใน กมธ.วิสามัญฯ ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติเลือก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน กมธ. และมีรองประธาน กมธ.จำนวน 22 คน จากรัฐมนตรีและพรรคการเมืองต่างๆ โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรองประธาน กมธ.คนที่หนึ่ง นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธาน กมธ. คนที่สอง และนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นรองประธาน กมธ.คนที่สาม ขณะที่ตำแหน่งเลขานุการ กมธ.มีจำนวน 7 คน โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นเลขานุการ กมธ.คนที่หนึ่ง ส่วนตำแหน่งโฆษก กมธ.มี จำนวน 9 คน ซึ่งนอกจากตนแล้วยังมีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กมธ.สัดส่วนพรรคพลังประชารัฐ เป็นโฆษก กมธ.ด้วย และตำแหน่งที่ปรึกษา กมธ.จำนวน 10 คน โดยมี นายวราเทพ รัตนากร เป็นประธานที่ปรึกษา กมธ.
     ทั้งนี้ กมธ.วิสามัญฯ จะต้องพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 65 ให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันที่ร่าง พ.ร.บ.มาถึงสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะครบกำหนดพิจารณา 105 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคมนี้  โดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมทุกวัน โดยวันจันทร์จะเริ่มประชุมในเวลา 13.00-21.00 น. วันอังคาร 09.00-21.00 น.  วันพุธ 09.00-18.00 น. วันพฤหัสบดี 09.00-21.00 น. และ วันศุกร์จะเริ่มในเวลา 09.00-16.00 น. ซึ่งทางสำนักงบประมาณได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาออกเป็นแบบที่ 1 เรียงตามมาตรา และแบบที่ 2 ตามกลุ่มภารกิจ 6 กลุ่ม 11 แผนบูรณาการ ซึ่งคาดว่าที่ประชุมจะเลือกแบบที่ 2 เหมือนการพิจารณางบประมาณปี 64 ขณะที่การเข้าชี้แจงงบประมาณในปีนี้จะคัดกรองลดจำนวนผู้ชี้แจงที่จะเดินทางเข้ามาชี้แจงงบประมาณในพื้นที่รัฐสภาให้น้อยที่สุด โดยหน่วยงานชี้แจงงบประมาณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและอยู่ในต่างจังหวัดก็จะให้ชี้แจงงบประมาณผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ข่าววิทยุรัฐสภา

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดกิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชม ตอน “เรียนรู้ ปรับตัว และสร้างโอกาสในภาวะโควิด-19” ด้านสมาชิกรัฐสภา แนะภาครัฐควรสนับสนุนเกษตรกร พัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจร หวังเพิ่มรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง
31 ก.ค. 64
โฆษก กมธ.พิจารณางบฯ ปี 65 เผย กมธ.เร่งพิจารณา รายงานผลการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการ 9 คณะให้แล้วเสร็จ
30 ก.ค. 64
ปธ.สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยเลขาธิการสภาฯ ตรวจเยี่ยม การตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่คณะ กมธ.พิจารณางบฯ ปี 65 และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความปลอดภัย เดินหน้าพิจารณางบประมาณจนแล้วเสร็จ ก่อนเข้าสู่วาระ 2-3
30 ก.ค. 64
ส.ว.จัตุรงค์ นำคณะ ร่วมมอบถุงยิ้ม และอาหารกล่อง ให้แก่ผู้เดือดร้อนจากการขาดรายได้ หรือเจ็บป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด-19
30 ก.ค. 64