ส.ว.จัตุรงค์ นำคณะ ร่วมมอบถุงยิ้ม และอาหารกล่อง ให้แก่ผู้เดือดร้อนจากการขาดรายได้ หรือเจ็บป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด-19

30 ก.ค. 64 - ส.ว.จัตุรงค์ นำคณะ ร่วมมอบถุงยิ้ม และอาหารกล่อง จำนวน 650 ชุด ให้แก่ผู้เดือดร้อนจากการขาดรายได้ หรือเจ็บป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ หวังบรรเทาทุกข์ คืนความสุขสู่ชุมชน

   นายจัตุรงค์ เสริมสุข สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ยศพยุงศักดิ์ ตัวแทนนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 19 และหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ส.วปอ.) SML ดร.สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค (สมุทรปราการ) และเพื่อนสมุทรปราการ ร่วมจัดกิจกรรมมอบถุงยิ้ม บรรเทาทุกข์ คืนความสุขสู่ ชุมชน ณ พื้นที่ตำบลบางพลีใหญ่  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

    โดย ส.ว.จัตุรงค์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่า ได้มีการจัดอาหารกล่อง และถุงยิ้ม ซึ่งเปรียบเปรียบเหมือนกล่องยังชีพ ประกอบด้วย อาหารกระป๋อง หน้ากากอนามัย ข้าวสาร อาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ และไข่ไก่ มอบแก่ผู้เดือดร้อนเนื่องจากขาดรายได้ หรือเจ็บป่วยในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง คนตกงาน คนเร่ขายของ และคนเร่ขายล็อตเตอรี่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 650 ชุด พร้อมกันนี้ ได้มีอาสาสมัครและฝ่ายปกครองตำบลบางพลีใหญ่ สมุทรปราการ ร่วมช่วยเหลือคัดกรองและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้วย 


คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง 
ข้อมูล - ภาพ / สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา