ปธ.สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยเลขาธิการสภาฯ ตรวจเยี่ยม การตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่คณะ กมธ.พิจารณางบฯ ปี 65 และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความปลอดภัย เดินหน้าพิจารณางบประมาณจนแล้วเสร็จ ก่อนเข้าสู่วาระ 2-3

30 ก.ค. 64 -ประธานสภาฯ พร้อมด้วยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจเยี่ยมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบที่ 2 แบบ Rapid Antigen Test แก่ คณะ กมธ.พิจารณางบประมาณฯ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความปลอดภัย เดินหน้าการพิจารณางบประมาณ จนแล้วเสร็จก่อนพิจารณาวาระที่ 2-3 ต่อไป

           นายชวน หลีกภัย ประธาณสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหารสำนักงานฯ ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของคณะ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะอนุกรรมาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการตรวจแบบ Rapid Antigen Test ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะคณะกรรมาธิการฯสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องด้วยความปลอดภัย เนื่องจากการประชุมพิจารณางบประมาณ เป็นงบประมาณแผ่นดิน ถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งวิกฤตโรคโควิด - 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี้ สภาผู้แทนราษฎรในฐานะสถาบันนิติบัญญัติ และเป็นตัวแทนประชาชนจึงต้องเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับฟประชาชน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 18 ส.ค. และมีกำหนดประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ในวาระที่ 2 และ 3  วันที่ 18-20 ส.ค. 64 นี้  เพื่อเร่งผลักดันงบประมาณไปสู่ประชาชน และเร่งแก้ไขปัญหาต่อไป

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว/เรียบเรียง