ผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ประจำเดือน กันยายน 2564เวลา ชื่อรายการ
05:00 น.    รายการเผยแผ่ความรู้ทางศาสนาคริสต์
06:00 น.    ยามเช้า เสาร์-อาทิตย์
07:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
07:30 น.    ทำดีได้ดี
08:00 น.    ขบวนการคนตัวเล็ก
09:00 น.    ร้อยเรื่องเมืองไทย
09:15 น.    สบาย สบาย
11:00 น.    บันทึกประชุมสภา
12:00 น.    สกู๊ป..รอบสัปดาห์อาเซียน
12:05 น.    แผ่นดินถิ่นไทย
13:00 น.    เพลินเพลงยามบ่าย
14:00 น.    Backpack แบกเป้ไปเที่ยวกัน
14:30 น.    เปิดประตู..สู่ กกต.
15:00 น.    สภาสาระ
15:30 น.    การเมืองสีขาว
16:00 น.    รัฐธรรมนูญ 279 องศา
17:00 น.    สกู๊ป...เส้นทางกฎหมาย
17:05 น.    ลูกทุ่งคอนเนค
18:00 น.    เพลงดีศรีแผ่นดิน
19:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
19:30 น.    แจ้งข่าวเตือนภัย
20:00 น.    ข่าวในพระราชสานัก (รับสัญญาณ สวท.)
20:10 น.    สนทนากับคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม
21:00 น.    โดเรมีฟาซอลลาทีโด
เวลา ชื่อรายการ
05:00 น.    รายการเผยแผ่ความรู้ทางศาสนาพุทธ (มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
06:00 น.    คุยข่าวเช้า
07:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
07:30 น.    Inside รัฐสภา
08:00 น.    ที่นี่..รัฐสภา
08:05 น.    ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล (โทรทัศน์รัฐสภา)
09:00 น.    มองรัฐสภา (โทรทัศน์รัฐสภา)
09:30 น.    สภาสนทนา
10:00 น.    ถ่ายทอดเสียง การประชุมวุฒิสภา จนเสร็จสิ้นการประชุม
16:00 น.    Youngblood นิติบัญญัติฉบับคนรุ่นใหม่
17:00 น.    ข่าวเด่นรอบวัน
17:05 น.    สถานีนิติบัญญัติ
18:00 น.    รู้ไว้ใช่ว่า
18:05 น.    Voice of Power เสียงนี้เพื่อสังคม
19:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
19:30 น.    โดเรมีฟาซอลลาทีโด
20:00 น.    ข่าวในพระราชสานัก (รับสัญญาณ สวท.)
20:10 น.    มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า
21:00 น.    ป.ป.ช.พบประชาชน
21:30 น.    วันวาน Diary
เวลา ชื่อรายการ
05:00 น.    รายการเผยแผ่ความรู้ทางศาสนาพุทธ (มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
06:00 น.    คุยข่าวเช้า
07:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
07:30 น.    Inside รัฐสภา
08:00 น.    ที่นี่..รัฐสภา
08:05 น.    ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล (โทรทัศน์รัฐสภา)
09:00 น.    สภาสนทนา
09:30 น.    ถ่ายทอดเสียง การประชุมวุฒิสภา จนเสร็จสิ้นการประชุม
16:00 น.    Youngblood นิติบัญญัติฉบับคนรุ่นใหม่
17:00 น.    ข่าวเด่นรอบวัน
17:05 น.    สถานีนิติบัญญัติ
18:00 น.    รู้ไว้ใช่ว่า
18:05 น.    Voice of Power เสียงนี้เพื่อสังคม
19:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
19:30 น.    โดเรมีฟาซอลลาทีโด
20:00 น.    ข่าวในพระราชสานัก (รับสัญญาณ สวท.)
20:10 น.    มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า
21:00 น.    ๓๐ นาที คดีปกครอง
21:30 น.    วันวาน Diary
เวลา ชื่อรายการ
05:00 น.    รายการเผยแผ่ความรู้ทางศาสนาพุทธ (มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา)
06:00 น.    คุยข่าวเช้า
07:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
07:30 น.    Inside รัฐสภา
08:00 น.    ที่นี่..รัฐสภา
08:05 น.    ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล (โทรทัศน์รัฐสภา)
09:00 น.    สภาสนทนา
09:30 น.    ถ่ายทอดเสียงการประชุม สภาผู้แทนราษฎร จนเสร็จสิ้นการประชุม
19:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
19:30 น.    โดเรมีฟาซอลลาทีโด
20:00 น.    ข่าวในพระราชสานัก (รับสัญญาณ สวท.)
20:10 น.    มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า
21:00 น.    คุยกับคณะกรรมการสิทธิมนษยชนแห่งชาติ
21:30 น.    วันวาน Diary
เวลา ชื่อรายการ
05:00 น.    ปุจฉา - วิสัชนาธรรม
06:00 น.    คุยข่าวเช้า
07:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
07:30 น.    Inside รัฐสภา
08:00 น.    ที่นี่..รัฐสภา
08:05 น.    ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล (โทรทัศน์รัฐสภา)
09:00 น.    สภาสนทนา
09:30 น.    ถ่ายทอดเสียง การประชุมสภาผู้แทนราษฎร จนเสร็จสิ้นการประชุม
19:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
19:30 น.    โดเรมีฟาซอลลาทีโด
20:00 น.    ข่าวในพระราชสานัก (รับสัญญาณ สวท.)
20:10 น.    มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า
21:00 น.    รู้รักษ์เงินแผ่นดินกับ สตง.
21:30 น.    วันวาน Diary
เวลา ชื่อรายการ
05:00 น.    ปุจฉา - วิสัชนาธรรม
06:00 น.    คุยข่าวเช้า
07:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
07:30 น.    Inside รัฐสภา
08:00 น.    ที่นี่..รัฐสภา
08:05 น.    ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล (โทรทัศน์รัฐสภา)
09:00 น.    รัฐสภาของประชาชน (โทรทัศน์รัฐสภา)
10:00 น.    สยามวิพากษ์
11:00 น.    เกาะติดวุฒิสภา
12:00 น.    สภาชาวบ้าน
13:00 น.    สายด่วนรัฐสภา (โทรทัศน์รัฐสภา)
15:00 น.    เสวนาประชาสังคม
16:00 น.    Youngblood นิติบัญญัติฉบับคนรุ่นใหม่
17:00 น.    ข่าวเด่นรอบวัน
17:05 น.    สถานีนิติบัญญัติ
18:00 น.    รู้ไว้ใช่ว่า
18:05 น.    Voice of Power เสียงนี้เพื่อสังคม
19:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
19:30 น.    โดเรมีฟาซอลลาทีโด
20:00 น.    ข่าวในพระราชสานัก (รับสัญญาณ สวท.)
20:10 น.    มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า
21:00 น.    ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน
21:30 น.    วันวาน Diary
เวลา ชื่อรายการ
05:00 น.    รายการเผยแผ่ความรู้ทางศาสนาอิสลาม
06:00 น.    ยามเช้า เสาร์-อาทิตย์
07:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
07:30 น.    วิจัยก้าวไกล
08:00 น.    ขบวนการคนตัวเล็ก
09:00 น.    ร้อยเรื่องเมืองไทย
09:15 น.    บ้านสุขภาพ
11:00 น.    บันทึกประชุมสภา
12:00 น.    สกู๊ป..ทันข่าวรัฐสภา
12:05 น.    แผ่นดินถิ่นไทย
13:00 น.    เพลินเพลงยามบ่าย
14:00 น.    โลกใบเล็ก
14:30 น.    เจตนารมณ์กฎหมาย
15:00 น.    สภาสาระ
15:30 น.    ก้าวทันไอที
16:00 น.    หารือนอกสภา
17:00 น.    สกู๊ป..สภากับประชาคมโลก
17:05 น.    ลูกทุ่งคอนเนค
18:00 น.    เพลงดีศรีแผ่นดิน
19:00 น.    ถ่ายทอดข่าว สวท.
19:30 น.    แจ้งข่าวตื่นภัย
20:00 น.    ข่าวในพระราชสานัก (รับสัญญาณ สวท.)
20:10 น.    ละติจูดรอบโลก
21:00 น.    โดเรมีฟาซอลลาทีโด