ผังรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ประจำเดือนกันยายน 2564เวลา ชื่อรายการ
08:05 น.    ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล (ภาคเช้า) SL
09:05 น.    รายการ มองรัฐสภา
09:30 น.    เกาะติดสภา (ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร)
10:05 น.    เพื่อนกันคนพันธุ์ D รีรัน SL,AD,CC
10:30 น.    คุณธรรม คุณทำได้ รีรัน
11:05 น.    รายการ กฎหมายหน้า 1
12:00 น.    ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล (ภาคเที่ยง)
13:00 น.    สายด่วนรัฐสภา (live)
15:05 น.    กรรมาธิการพบประชาชน รีรัน
16:05 น.    โลกน่ารักษ์ รีรัน
16:30 น.    พิการงานเข้า รีรัน CC
18:01 น.    ย่านเก่าเล่าเรื่อง (R)
18:30 น.    ห้องข่าวรัฐสภาแชนแนล ภาคค่ำ
19:50 น.    ข่าวพระราชสำนัก
20:15 น.    รายการ Zoom In
21:00 น.    มองไทยจากฟ้า รีรัน
21:30 น.    wheel share รีรัน
22:00 น.    รายการ กฎหมายหน้า 1
23:00 น.    รายการ สายด่วนรัฐสภา