14 ม.ค. 67 -  สว.รณวริทธิ์ เรียกร้องรัฐบาลส่งเสริมกีฬาไก่ชนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ขออย่ามองเป็นการทรมานสัตว์ ชี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจ สร้างรายได้เกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

image

            นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงการส่งเสริมสัตว์เศรษฐกิจวิถีไทย ไก่ชน ว่าเนื่องจากไก่ชนเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย และกีฬาไก่ชนเป็นกีฬาพื้นบ้านที่เป็นวิถีชาวบ้าน เป็นบรรทัดฐานของชุมชน แต่บางครั้งถูกมองว่าเป็นการทรมานสัตว์ในสายตาต่างประเทศ จึงต้องการให้ทําความเข้าใจว่า ไม่ควรเชื่อไปตามกระแสของต่างชาติ เช่นเดียวกับกรณีของการใช้ลิงขึ้นมะพร้าวซึ่งเป็นวิถีของคนไทยโดยมีโรงเรียนฝึกสอนลิง แต่ต่างชาติยังมองว่าเป็นการทรมานสัตว์ เพราะไม่เข้าใจวิถีชีวิตของคนไทย อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศมีการใช้สัตว์เป็นส่วนประกอบในการกีฬา อาทิ กีฬาชนวัว การสู้วัวกระทิง ดังนั้น กีฬาไก่ชนของไทยสามารถใช้เป็น Soft Power ได้เช่นกัน 
            นายรณวริทธิ์ ยังฝากคำถามไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าได้พิจารณาวางแผน โครงการ และจัดทำคำของบประมาณเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยสัตว์เศรษฐกิจ อย่างไก่ชน หรือไม่ อย่างไร มีการขึ้นทะเบียนการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ชน หรือเจ้าของฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ชน หรือไม่ ตลอดจนมีการดําเนินการเพื่อยกระดับวิชาชีพการเพาะเลี้ยงไก่ชนให้เป็นหนึ่งในวิชาชีพการเกษตรหรือไม่ อย่างไร

อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ