27 ก.พ. 67 - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ให้การต้อนรับคณะครู - นักเรียน โรงเรียนอบจ.เชียงราย พร้อมกล่าวให้โอวาทเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

image

            นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พร้อมด้วยนายเทอดชาติ ชัยพงษ์ สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน 186 คน ณ ห้องประชุมสัมมนา B 1 - 5 ชั้น B 1 อาคารรัฐสภา ในโอกาสเยี่ยมชมอาคารรัฐสภา นำโดยดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และมีนางสาวกัลยรัชต์ ขาวสำอางค์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมให้การต้อนรับ 

           โอกาสนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยระบุว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกคน ซึ่งตนนอกจากจะทำหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว อีกหนึ่งบทบาทก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.เชียงราย เช่นเดียวกัน ดังนั้นการเดินทางมาเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีเพียง 500 คนเท่านั้น โดยจะต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสุขภาพและสติปัญญา จึงขอใหทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข และประพฤติตนเป็นคนดี เข้ามาทำหน้าที่ สส. เป็น 1 ใน 500 คนให้ได้ในอนาคต 

          ด้านนายเทอดชาติ กล่าวถึงหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งระบุถึงความสัมพันธ์ของฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ จากนั้นภายหลังการกล่าวต้อนรับ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะ พร้อมเปิดโอกาสให้คณะได้รับชมวีดิทัศน์แนะนำอาคารรัฐสภา และเดินเยี่ยมชมอาคารรัฐสภา

 

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว /เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ