13 เม.ย. 67 - สว.บุญส่ง ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี หนุนการทำเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ และโครงการ EEC 

image

           นายบุญส่ง ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี (EEC) ว่าจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีโครงการ EEC ซึ่งจะมีการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะน้ำในลุ่มน้ำคลองวังโตนด ปีละ 70 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC มีความล่าช้าโดยเฉพาะการเตรียมการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็น 1 ใน 4 อ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์โครงการ EEC ทั้งนี้ ปัญหาความล่าช้าของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด เกิดจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังไม่ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ทั้งที่เมื่อปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental Health Impact Assessment : EHIA) ซึ่งอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดมีความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถเพิ่มพื้นที่ระบบชลประทานเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร และสามารถผันน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำคลองประแสร์เพื่อสนับสนุนโครงการ EEC ดังนั้นขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาแก้ไขปัญหาความล่าช้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดโดยเร็ว

 

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว/เรียบเรียง  

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ