25 พ.ค. 67 - สว.เจตน์ เผย พบการระบาดของโควิด-19 ปี 67 เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ความรุนแรงต่ำ ย้ำประชาชนเข้มมาตรการป้องกัน พร้อมขอรัฐบาลจัดสรรวัคซีนให้กลุ่ม 608 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย 

image

            นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงการระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ว่าในปี 67 พบการระบาดของโควิด-19 มากขึ้นกว่าปี 66 แต่ไม่ได้รุนแรงเท่ากับการระบาดในปี 64 - 65 ทั้งนี้แม้จะมีผู้ป่วยมากถึง 2.5 แสนคน แต่พบว่าความรุนแรงต่ำ และมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 0.04 ขณะที่อัตราการเสียชีวิตของปี 66 อยู่ที่ร้อยละ 0.14 อย่างไรก็ตามมองว่าตัวเลขข้างต้นไม่ใช่จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด เนื่องจากยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ไม่ได้ให้ข้อมูลกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

           นายแพทย์เจตน์ กล่าวด้วยว่าการพัฒนาสายพันธุ์ของโควิด-19 ส่งผลให้สายพันธุ์เดิมที่เคยระบาดลดความรุนแรงลง ประกอบกับการลดระดับมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ จากโรคเฝ้าระวัง กลายเป็นโรคประจำถิ่น และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง จึงทำให้การระบาดไม่รุนแรงมาก และอาการป่วยแทบจะใกล้เคียงกันกับโรคไข้หวัดธรรมดา ดังนั้นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโควิด-19 คือหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และภาครัฐจำเป็นต้องจัดหาวัคซีนสำหรับบริการประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ควรต้องได้รับวัคซีนโดยไม่ต้องไปจัดหาวัคซีนด้วยตนเอง เพราะประชาชนอาจขาดความมั่นใจด้านความปลอดภัยและอาจปฏิเสธการรับวัคซีนได้ นอกจากนี้ย้ำไปยังประชาชนว่าขอให้รับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด-19 จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ พร้อมขอให้เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อลดการระบาดในวงกว้าง

 

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว /เรียบเรียง

ขอบคุณข้อมูลและภาพ จากเพจเฟซบุ๊กวุฒิสภา 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ