25 พ.ค. 67 - ประธาน สส.พรรคเพื่อไทย เผย สส.ลงพื้นที่รับฟังความเห็น ปชช. ก่อนอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 68 ขณะส่วนตัวพร้อมผลักดันงบฯ สร้างฝายแกนดินซีเมนต์ เชื่อคุ้มค่าและช่วยเกษตรกรได้

image

          นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธาน สส. พรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 ถึง 21 มิถุนายน นี้ ว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทย ขณะนี้ สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่รับฟังความเห็นจากประชาชนในทุกประเด็นอย่างเต็มที่ เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของประชาชนมาพิจารณา ก่อนนำมาอภิปรายให้การจัดสรรงบประมาณ ปี 2568 เป็นไปอย่างครอบคลุม และแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ทุกประเด็น ทั้งภาคการเกษตร เศรษฐกิจ หรือแม้กระทั่งปัญหาภัยแล้ง รวมถึงปัญหาอุทกภัย
          นายวิสุทธิ์ กล่าวด้วยว่า การพิจารณางบประมาณในครั้งนี้ ส่วนตัวตั้งใจอยากให้งบประมาณในการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากฝายแกนดินซีเมนต์สามารถกักเก็บและชะลอน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้งบประมาณน้อยในการสร้าง และไม่ต้องการให้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นทางการเมือง ดังเช่นการพิจารณางบประมาณในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งหากพรรคการเมืองใดยังมีข้อสงสัย สามารถลงพื้นที่ตรวจดูความคุ้มค่า และความคงทนในการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ในพื้นที่ตัวอย่าง เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคเหนือ ที่จัหวัดลำปาง แพร่ น่าน และพะเยา เป็นต้น

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว / เรียบเรียง
แฟ้มภาพ

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ