25 พ.ค. 67 - รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กำชับ สส. ไม่ให้ยุ่งผู้สมัคร สว. เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ สว. ต้องไม่เชื่อมโยงพรรคหรือกลุ่มการเมือง ขณะที่ กกต.แจงโทษหนักหากยอมให้นักการเมืองเข้ามายุ่ง ผู้สมัครเจอคุก-ปรับ-ถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 5 ปี

image

        นายธนกร วังบุญคงชนะ  สส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า พรรครวมไทยสร้างชาติได้มีการกำชับสมาชิกและสส. ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ที่ เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายและคงเจตนารมณ์ของความเป็นอิสระของวุฒิสภาให้แยกออกจากการเมืองเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน ให้เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ

        ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แจ้งเตือนไปยังผู้สมัครและพรรคการเมืองแล้ว หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้สมัครคนใดยินยอมให้ผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงกรรมการบริหารพรรคการเมือง  ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เข้ามาช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ หากฝ่าฝืน จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี

 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียง (แฟ้มภาพ)

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ