17 มิ.ย. 67 - สส.ธัญวัจน์ พรรคก้าวไกล เชิญชวนประชาชนติดตามประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วาระ 2-3 พรุ่งนี้ เชื่อเป็นอีกวันประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย

image

          นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีวุฒิสภาจะมีการประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วาระ 2-3 ในวันพรุ่งนี้ (18 มิ.ย. 67) ว่า พรุ่งนี้จะมีหลากหลายประเด็นการเมืองร้อนแรงเกิดขึ้น แต่มีหนึ่งประเด็นที่ทุกคนน่าจะมีความยินดีอย่างถ้วนหน้า คือ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม จะกลับเข้าสู่การพิจารณาในชั้นวุฒิสภา แม้รายงานจากคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา จะมีสมาชิกบางคนไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมและอยากให้ใช้ พ.ร.บ.คู่ชีวิต แทน แต่เป็นเพียงส่วนน้อยและเชื่อว่า สว. ส่วนใหญ่เห็นชอบ และไม่มีการแก้ไขจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในวาระสาม โดยตนมีโอกาสพบและพูดคุยกับ สว. หลายคน ต่างเห็นชอบและเข้ามาแสดงความยินดีว่าร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแน่นอน 

          นายธัญวัจน์ กล่าวต่อว่า มาตราสำคัญในร่างกฎหมายรสเท่าเทียม คือ มาตรา 67 ซึ่งตนเสนอไว้ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ คำสั่ง หรือมติใดของคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึง สามี ภริยา หรือ สามีภริยา ให้ถือว่าอ้างถึง “คู่สมรส” ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วย ทำให้กฎหมายทุกฉบับให้สิทธิ์ หน้าที่ ความรับผิด เท่าเทียมกับชายหญิงทั่วไป อย่างไรก็ตาม มีอีก 2 ประเด็นเท่านั้นที่ต้องแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป คือ การขอสัญชาติให้คู่สมรสและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการใช้เทคโนโลยีในการตั้งครรภ์ ตนจึงขอเชิญชวนประชาชนรับฟังการพิจารณาของ สว. ในวันพรุ่งนี้ หากร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่าน จะครบรอบ 4 ปี นับตั้งแต่พรรคก้าวไกลยื่นร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าสภาฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เป็นวันประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยอีกวันหนึ่งอย่างแน่นอน

 

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว / เรียบเรียง

เพจเฟซบุ๊ก ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ / ภาพ

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ