17 มิ.ย.67-  พรรคพลังประชารัฐจัดเสวนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเมืองเข้มแข็ง จ.นครศรีธรรมราช รวบรวมปัญหาจากประชาชนสู่การพัฒนา อ.ทุ่งสง อย่างยั่งยืน และนำไปสู่การวางนโยบายของพรรคให้สอดรับกับทุกปัญหาที่ประชาชนได้สะท้อนออกมา 

image

 นายสุธรรม จริตงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า พรรคพลังประชารัฐได้จัดกิจกรรมการเสวนา “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเมืองเข้มแข็งของพรรคพลังประชารัฐ และประชาชนในพื้นที่” ณ โรงแรมแกรนด์ เซาท์เทิร์น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานกรรมการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี กรรมการขับเคลื่อนนโยบายพรรคพลังประชารัฐ รวมถึง สส. พรรคพลังประชารัฐ อาทิ นายชัยมงคล ไชยรบ สส. จ.สกลนคร เขต 5 นายวิริยะ ทองผา สส. จ.มุกดาหาร เขต 1 และคณะทำงาน ของ นายคอซีร์ มามุ สส.จ.ปัตตานี เขต 2 เป็นตัวแทน เข้าร่วม
 

 นายสุธรรม กล่าวต่อว่า ตนขอขอบพระคุณผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐที่เลือกให้อำเภอทุ่งสง เป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมนี้  เพื่อพบปะรับทราบปัญหา และความต้องการต่าง ๆของชาวทุ่งสง เพื่อพรรคจะได้นำไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือ หรือกำหนดนโยบายต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนต่อไป
          สำหรับการจัดกิจกรรมพบปะประชาชนในครั้งนี้ พรรคพลังประชารัฐได้รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนพื้นที่อำเภอทุ่งสงนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับทราบหลายปัญหาในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำแล้ง น้ำหลาก ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ปัญหายาเสพติด และปัญหาพื้นที่ทำกิน โดยพรรคพลังประชารัฐจะรวบรวมทุกปัญหา เพื่อนำไปสู่การวางนโยบายของพรรคให้สอดรับกับทุกปัญหาที่ประชาชนได้สะท้อนออกมา ทั้งนี้ ขอบคุณประชาชนทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนด้วย

ณรารัฏฐ์  โพธินาม / ข่าว เรียบเรียง
 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ