22 ก.ย.66 - ประธานวุฒิสภา เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ไม่จำเป็นต้องรื้อทั้งฉบับ พร้อมเผย สว.เตรียมเสนอแก้องค์ประกอบในการสรรหาองค์กรอิสระให้ชัดเจน 

image

           ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีรัฐบาลตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญ ว่า เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และรัฐบาลพิจารณาเป็นหลัก ส่วนสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ไม่มีอะไรขัดข้องที่จะดำเนินการ เพราะ สว.เองมีบางประเด็นที่จะเสนอแก้ไขเช่นกัน โดยต้องฟังแนวทางจากรัฐบาลเป็นหลักว่าจะมีรูปแบบการแก้ไขอย่างไร จะมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรือไม่ ขึ้นอยู่กับรัฐบาล
         ส่วนประเด็นที่ สว.จะเสนอแก้ไข คือ การแก้ไขเรื่ององค์ประกอบในการสรรหาองค์กรอิสระให้แยกกันอย่างชัดเจนว่าองค์อิสระจะดำเนินการสรรหาเป็นอย่างไร โดยในส่วนของ สว. มีหน้าที่พิจารณาเฉพาะการตรวจสอบประวัติความประพฤติและจริยธรรมของผู้ที่ได้รับการสรรหา เพื่อให้เกิดเสถียรภาพระหว่าง สส. และ สว. ก่อนให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นว่า เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วช่วงหนึ่ง  ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไข และการแก้ไขที่ตนเห็นด้วยเสมอ คือ การดำเนินการแก้ไขโดยไม่ต้องแก้ทั้งฉบับ อย่างเช่น สหรัฐอเมริกาได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมมาตั้งแต่เกิดการปฏิวัติอังกฤษ แต่มีการแก้ไขมาแล้ว 27 ครั้ง 
          ต่อข้อถามว่า ทิศทางการแก้รัฐธรรมนูญดูเหมือนจะมีการรื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ หรือไม่ ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบ เพราะอยู่ที่นโยบายของรัฐบาล อะไรที่จำเป็นเร่งด่วน หรืออะไรที่เห็นว่าควรต้องทำอย่างยิ่งก็ทำก่อน ทำได้ในหลายอย่าง ซึ่งคราวที่แล้วก็แก้มาแต่แก้ค่อนข้างน้อย เกี่ยวข้องเพียงกระบวนการเลือกตั้ง

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ