24 พ.ย. 66 - หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย มองดิจิทัลวอลเล็ตกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ไม่ช่วยให้เศรษฐกิจโตอย่างยั่งยืน ชี้ปัญหาเศรษฐกิจต้องเริ่มแก้จากหนี้สินคนตัวเล็ก–SMEs ฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ แนะพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย พร้อมเสนอตั้งกองทุนเครดิตประชาชน แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

image

            คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต้องเริ่มจากการแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ที่สุด คือภาระหนี้สินของผู้มีรายได้น้อย (คนตัวเล็ก) และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพราะคนกลุ่มนี้คือฟันเฟืองที่สำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นลูกหนี้ที่จ่ายเงินได้ตามปกติ ไม่มีประวัติผิดนัดชำระ แต่จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถใช้หนี้ได้  พรรคไทยสร้างไทยจึงเสนอมาตรการการพักหนี้ ให้ SMEs 2-3 ปี ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยกองทุนฟื้นฟูหนี้เสีย SMEs จะช่วยผู้ประกอบการรายเล็ก รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวน์โควิด สามารถฟื้นตัวกลับมาประกอบกิจการได้อีกครั้ง กองทุนดังกล่าวจะทำหน้าที่ปรับโครงสร้างหนี้ แล้วปล่อยกู้ใหม่ เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ชำระคืนแบบขั้นบันได ดอกเบี้ยไม่เกิน 4% ต่อปี

            ส่วนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เสนอแก้ปัญหาด้วย กองทุนเครดิตประชาชน หรือกองทุนคนตัวเล็ก ซึ่งรัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณ โดยแบ่งจากเงินกู้ 5 แสนล้านบาท มาใช้ในกองทุนดังกล่าวประมาณ 2 แสนล้านบาท เพื่อให้เครดิตกับประชาชน ได้มีทุนตั้งตัว อัตราดอกเบี้ยต่ำ จึงจะทำให้หลุดพ้นจากวงจรของหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 20 ต่อเดือนหรือ 240% ต่อปี โดยกู้ได้ตั้งแต่ 10,000 บาท หากรักษาเครดิตได้ดี ภายในระยะเวลา 6 เดือน สามารถกู้เพิ่มได้เป็น 50,000 บาท และสูงสุดถึง 1 แสนบาท ซึ่งจะเป็นการให้โอกาสคนตัวเล็ก สร้างเนื้อสร้างตัว สร้างงานสร้างอาชีพในระยะยาวได้

            คุณหญิงสุดารัตน์ ย้ำด้วยว่า เงินดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่ยาวิเศษ ที่จะทำให้เศรษฐกิจโตอย่างยั่งยืน เพราะทำให้เกิดกำลังซื้อระยะสั้นเท่านั้น แล้วกลับไปเจอปัญหาความยากจนเช่นเดิม อีกทั้งประชาชนยังต้องแบกรับความเสี่ยงจากการกู้เงินมหาศาลถึง 5 แสนล้านบาท พรรคไทยสร้างไทยจึงเสนอให้แจกแบบมีเป้าหมาย เฉพาะผู้มีรายได้น้อย 16-20 ล้านคนเท่านั้น ที่สำคัญต้องแจกเป็นเงินสด จึงจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้

 

อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ