6 เม.ย. 67 – พรรคไทยสร้างไทย ผุดแคมเปญ 1 ครอบครัว 1 ผู้สมัคร สว. ชวนประชาชนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ลงสมัคร สว. ชี้กติกาใหม่ให้ผู้สมัครเลือกกันเอง ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ สว.ไทย

image

            คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ชุดปัจจุบันใกล้ครบวาระ ว่า วันที่ 11 พ.ค. 67 นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของ 250 สว.ชุดที่ 12 จากนั้นจะเปิดให้มีการคัดเลือก สว.ชุดที่ 13 จำนวน 200 คนที่มาจากวิธีการคัดเลือกแบบใหม่ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาก่อน เพราะเป็นการให้ผู้สมัคร สว.เลือกกันเอง โดยมองว่าระบบดังกล่าวไม่คำนึงถึงประชาชน ไม่ได้มองความสำคัญของประชาชน เปิดช่องให้ผู้ที่มีกำลังคน กำลังทรัพย์ เข้ามาอยู่ในระบบที่เลือกกันเองได้ง่าย และมองว่าการได้มาซึ่ง สว. ในระบบปิดเช่นนี้ ผู้มีอำนาจ มีกำลังคน กำลังทรัพย์สามารถทำได้ง่ายกว่ากระบวนการได้มาซึ่ง สส.1 คน และจะทำให้ผู้สมัคร สว.ที่ไร้อุดมการณ์ แต่หวังผลประโยชน์จากการรับเงิน เข้าไปสมัครมากขึ้น  ท้ายที่สุดการได้มาซึ่ง สว.ชุดที่เลือกกันเองนี้ จะเป็น สว.ของพรรคการเมืองพรรคใหญ่ และทุนใหญ่ผูกขาดอย่างแท้จริง หากเป็นเช่นนั้นในอนาคตจะได้เห็นทุนใหญ่ร่วมมือกับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ คุมเสียง สว.และควบคุมองค์กรอิสระ ปัญหาเหล่านี้จะกลายเป็นมะเร็งร้ายกัดกินประเทศ โดยเฉพาะในแง่ของการทุจริตและระบบยุติธรรมไทย
            คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวต่อว่า พรรคไทยสร้างไทย จึงผุดแคมเปญ 1 ครอบครัว 1 ผู้สมัคร สว. โดยการส่งคนในครอบครัวที่มีคุณสมบัติครบถ้วน อายุ 40 ปี เข้าไปเป็นผู้สมัคร สว. เพื่อให้มีเสียงของประชาชนเยอะที่สุด และเมื่อเข้าสู่กระบวนการคัดสรรแล้ว เสียงของประชาชนจะมองเห็นว่าสมควรเลือกใครมากที่สุด และใครคือตัวแทนของพรรคการเมืองหรือทุนใหญ่ผูกขาด จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน ใช้กำลังใจ กำลังคน ไปสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้มากที่สุด เพื่อสู้กับพรรคการเมืองใหญ่ และทุนผูกขาดที่หวังกินรวบประเทศ ซึ่งถ้าพรรคใหญ่และทุนใหญ่ทำสำเร็จ จะเกิดการทุจริตอย่างมโหฬาร โดยที่ประชาชนไม่สามารถทำอะไรได้

อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ