กมธ.การเเรงงาน สผ. รับข้อร้องเรียนจากสหภาพเเรงงานไทรอัมพ์ และตัวแทนพนักงาน บ.บริลเลียนท์ฯ หลังได้รับความเดือดร้อน เหตุบริษัทปิดกิจการไม่แจ้งล่วงหน้า


17 มี.ค. 2564 (13:41 น.)  |   93

17มี.ค. 64  - ประธาน กมธ.การเเรงงาน สภาผู้แทนราษฎรรับข้อร้องเรียนจากสหภาพเเรงงานไทรอัมพ์เเละตัวเเทนพนักงานบริษัทบริลเลียนท์ฯ หลังได้รับความเดือดร้อนหนักกรณีบริษัทปิดกิจการไม่แจ้งล่วงหน้าวอนช่วยเร่งรัดเงินชดเชย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

   นายสุเทพ  อู่อ้น  ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) แรงงาน สภาผู้แทนราษฎ รับหนังสือจาก สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย และตัวแทนพนักงานบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ไทย โกบอล จำกัด  กรณีบริษัทปิดกิจการโดยไม่แจ้งล่วงหน้าส่งผลกระทบอย่างหนักต่อพนักงานหลายพันคน พร้อมขอให้คณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร เร่งรัดเรื่องเงินชดเชยการเลิกจ้างรวมถึงเงินสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงานที่เดือดร้อนด้วย

   ประธานกมธ. แรงงาน กล่าวภายหลังรับเรื่องว่า ที่ผ่านมาตนได้ผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาโดยตลอดและกรณีที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเงื่อนไขในการบังคับใช้กฎหมายที่พบว่าในหลายกรณียังมีความล่าช้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาภาคแรงงาน ดังนั้น คณะกรรมาธิการจะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยด่วน พร้อมย้ำว่า กรณีที่เกิดขึ้นหากสอบข้อเท็จจริงและพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตนจะดำเนินการทางกฎหมายให้เร็วที่สุด

 

 

วงศธร  สีเมฆ ข่าว  

เรณู  เขมาปัญญา เรียบเรียง