ส.ส.ปชป.ขอกระทรวงสาธารณสุขเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ด้าน ส.ส.ก้าวไกล เรียกร้องกระทรวงแรงงานปรับปรุงสุขอนามัยแคมป์คนงาน ป้องกันโรค


15 ก.ย. 2564 (13:34 น.)  |   94

15 ก.ย.64 - ส.ส.บัญญัติ ปชป.ขอกระทรวงสาธารณสุขเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 3 ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ด้าน ส.ส.วรรณวิภา ก้าวไกล เรียกร้องกระทรวงแรงงานเร่งปรับปรุงสุขอนามัยแคมป์คนงาน ป้องกันโรค พร้อมคุ้มครองแรงงานให้ได้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมอย่างทั่วถึง

       นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 เข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านสุขภาพ อาทิ ทันตแพทย์ และเภสัชกร เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่มบุคลากรดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจากผู้ป่วยตลอดเวลา
       ขณะที่ นางสาววรรณวิภา ไม้สน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ขอให้กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการปรับปรุงและดูแลรักษาความสะอาดแคมป์คนงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะจากการลงพื้นที่พบว่า แคมป์คนงานหลายแห่งยังมีการจัดสุขลักษณะภายในไม่ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมโรค เสี่ยงทำให้เกิดการระบาด รวมทั้งขอให้คุ้มครองแรงงานให้ได้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วย

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง