ประธาน อนุกมธ.พิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครู สผ. เตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหา 1 พ.ย. นี้ ย้ำไม่ใช่นโยบายขายฝัน


20 ต.ค. 2564 (15:56 น.)  |   107

20 ต.ค. 64 - ประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู สภาผู้แทนราษฎร เผย เตรียมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ช่วงเปิดสมัยประชุม 1 พ.ย. นี้ พร้อมระบุไม่ใช่นโยบายขายฝัน เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมหวังนำร่องแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการทั้งระบบ

           นายปรีดา บุญเพลิง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาถึงเเนวทางนโยบายการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่าน 3 รูปแบบ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ คือ 1. โครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ 12 แห่ง 2.คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาครูรายที่ถูกฟ้อง พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาของผู้ค้ำประกัน และการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และ 3.การจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านการวางแผนและการสร้างวินัยทางการเงินและการออม โดยย้ำว่าแนวทางดังกล่าว เป็นเรื่องที่ดีและสอดคล้องกับที่คณะอนุกรรมมาธิการได้มีการศึกษาไว้แล้ว ทั้งสาเหตุของการเกิดหนี้และแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของครู ซึ่งรายละเอียดต่างๆคณะอนุกรรมาธิการจะมีการแถลงและเสนอต่อที่ประชุมสภาในช่วงเปิดสมัยประชุมสามัญวันที่ 1 พ.ย. นี้
             ประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวด้วยว่า กรณีที่บางฝ่ายมองว่านโยบายแก้ปัญหาหนี้ครูนี้เคยมีคนทำมาแล้วแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ และมักจะปรากฎมาในช่วงใกล้เลือกตั้ง ซึ่งกลายเป็นนโยบายขายฝันให้กับครูนั้น ยืนยันว่าไม่ขายฝันแน่นอนเนื่องจากตั้งแต่ที่ตนเข้ามาเป็นส.ส.ก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยอมรับว่าติดขัดกับช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การดำเนินการล่าช้าแต่ย้ำว่าช่วงเปิดสมัยการประชุมนี้ จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยนำเสนอต่อสภาแล้วส่งต่อให้รัฐบาลเพื่อดำเนินการซึ่งเชื่อว่าจะสำเร็จ เพื่อให้แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินครูนำร่องข้าราชการทั้งหมด 

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว /เรียบเรียง