14 ธ.ค. 65 - พรรคไทยศรีวิไลย์ ย้ำจุดยืนค้านกัญชาเสรี ย้ำมีประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ไม่ควรใช้ทางสันทนาการ ขอ รมว.สธ.ทบทวนแก้ไขประกาศกัญชาเสรี ป้องกันผลกระทบประชาชน 

image

 

        นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ แถลงจุดยืนต่อร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)กัญชา กัญชง พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาร่างฯ ในวาระ 2 และ 3 ว่า พรรคไทยศรีวิไลย์มีจุดยืนมาโดยตลอดว่ากัญชาต้องเป็นยาเสพติด และใช้กัญชาเฉพาะเป็นยาสมุนไพรรักษาทางการแพทย์เท่านั้น และขอคัดค้านการใช้กัญชาทางสันทนาการ เนื่องจากหากปล่อยให้มีการใช้อย่างเสรี จะส่งผลด้านลบต่อประชาชน สังคม เพราะไม่สามารถควบคุมการใช้สาร THC ที่อาจเกินปริมาณ 0.2 ได้ อีกทั้งกัญชายังมีผลกระทบต่อสมองในระยะยาว และมีสรรพคุณในการรักษาเพียงบางโรค  ขณะที่การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 (ประกาศกัญชาเสรี) ทำให้หลายพรรคการเมืองไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนการออกประกาศดังกล่าว และให้กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 ธันวาคม  2563 เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ. 2563 ดังเดิม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากศาล  
        ทั้งนี้ ตนขอเรียกร้องไปยังนายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอทบทวนแก้ไขประกาศคำสั่งดังกล่าวที่ปล่อยกัญชาเสรี เพราะไม่ควรถูกนำไปใช้ทางสันทนาการ โดยขอคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

อรพรรณ ขันทองคำ  ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ