21 ก.พ. 67 - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง สังเกตการณ์การทำงานของหุ่นยนต์ CC1 หุ่นยนต์อัจฉริยะ ช่วยทำความสะอาดพื้นด้วยระบบ AI สอดรับนโยบายมุ่งสู่การเป็น Smart Parliament 

image

            นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง สังเกตการณ์การทำงานของหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะ บริเวณจุดรับยื่นหนังสือ ศาลาแก้ว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา
              นายปดิพัทธ์ กล่าวว่า สำหรับหุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะ เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับ PTT Raise ที่นำเอาระบบ AI มาช่วยงานตามนโยบาย Smart Parliament หุ่นยนต์นี้ชื่อรุ่น CC1 โดยอาจคุ้นเคยกับหุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้น แต่สำหรับ CC1 เป็นนวัตกรรมที่นำเอา AI มาใช้กับหุ่นยนต์ ช่วยให้หุ่นยนต์ทำงานได้ดีขึ้น โดยสามารถรายงานข้อมูลการทำงาน อาทิ ใช้เวลาไปเท่าไหร่  ทำความสะอาดไปกี่ตารางเมตร รวมถึงจะมีการประเมินการใช้พลังงานและการใช้น้ำให้ด้วย และยังเป็นระบบอัจฉริยะที่สามารถคำนวณเซ็นเซอร์ทุกอย่างได้ ป้องกันการชน การเกิดอุบัติเหตุ และยังเป็นการช่วยทุ่นแรงทุ่นกำลังพนักงานทำความสะอาดของสภา ที่จะได้มีเวลาไปทำงานซับซ้อนและงานประณีตมากขึ้น ส่วนงานที่ต้องใช้แรงงานให้หุ่นยนต์ CC1 ช่วยจัดการได้
            สำหรับหุ่นยนต์ CC1 สามารถทำความสะอาดครอบคลุมพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรต่อชั่วโมง การทำงานของระบบใช้งานง่าย สามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน TPP Raise มีเลเซอร์อัจฉริยะ ส่วนการชาร์จแบตเตอรี่ ใช้เวลาครั้งละ 4 ชั่วโมง และใช้งานได้ 4-8 ชั่วโมง สามารถจัดการ ตรวจสอบ ควบคุมดูแลรักษาได้ง่ายด้วยรายงานแบบดิจิทัล

อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง
            

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ