31 มี.ค. 66 - คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ร่วมหารือทวิภาคีด้านการบริหารจัดการผังเมือง จังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น หวังเป็นต้นแบบพัฒนาผังเมืองประเทศไทย 

image

           พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พร้อมคณะ กมธ. ร่วมหารือทวิภาคีด้านการบริหารจัดการผังเมือง จังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายทาเอะ โทมิฮิซะ (Mr. Taue Tomihisa) นายกเทศมนตรีเมืองนางาซากิ (Mayor of Nagasaki) นายมัสซุโอะ ริวตะ (Mr. Matsuo Ryuta) ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายมิซุตะ โคอิชิ (Mr. Mizuta Koichi) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน นายโฮชิฮะระ นาโอกิ (Mr. Hoshihara Naoki) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการเมือง นางอะรากิ นาโอโกะ (Mrs. Araki Naoko) ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการและประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

            ทั้งนี้ คณะ กมธ.ฯได้รับฟังข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนางาซากิ (Nagasaki Prefecture) และการบริหารจัดการผังเมืองของจังหวัดนางาซากิ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนางาซากิได้ให้ข้อมูลว่า แนวคิดในการบริหารจัดการผังเมืองของเมืองนางาซากินั้น มุ่งเน้นให้พื้นที่ทุกส่วนประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด อีกทั้งกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองของประเทศญี่ปุ่นยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางผังเมืองในแต่ละพื้นที่ (Machizukuri) โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) และการประชุมชี้แจง (Explanatory Meeting) ด้วย

        ภายหลังการประชุมทวิภาคี คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าควรนำแนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการผังเมืองของจังหวัดนางาซากิ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการผังเมือง มาเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการผังเมืองของประเทศไทยต่อไป

 

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว /เรียบเรียง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก คณะ กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ