15 เม.ย. 67 - สส.ณัฐพล พรรคก้าวไกล ยื่นกระทู้ถาม รมว.ศธ.-รมว.อว. เรื่องแนวทางการพิจารณาวันเปิด-ปิดเทอม ให้สอดรับกับฤดูกาลฝุ่น เตรียมรับเปิดสมัยประชุมหน้า หวังคำตอบรับไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้ แต่ย้ำแก้ปัญหาฝุ่นได้เรื่องก็จบ

image

         นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล สส.เชียงใหม่ พรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า ได้ยื่นกระทู้ถามทั่วไปต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวทางในการพิจารณาเปลี่ยนวันเปิด-ปิดเทอมของนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สอดรับกับฤดูกาลฝุ่น โดยจากข้อมูลพบว่าฤดูกาลฝุ่นของกรุงเทพมหานคร อยู่ในช่วงปลายปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ภาคเหนือ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มพบปัญหาฝุ่นละออง แต่ประเทศไทยยังคงเปิด-ปิดเทอมวันเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งในด้านสุขภาพ วัยเด็กเมื่อสัมผัสอากาศ สัมผัสฝุ่น จะมีความเสี่ยงมากกว่าวัยผู้ใหญ่ และต้องยอมรับว่าทุกโรงเรียนไม่ได้มีห้องปลอดฝุ่นหรือเครื่องปรับอากาศ ดังนั้น การเปิด-ปิดเทอมให้สอดคล้องกับฤดูกาลฝุ่น จึงเป็นวิธีการเชิงรับที่สุดแล้ว
          นายณัฐพล ยังกล่าวอีกว่า คาดหวังคำตอบจากรัฐมนตรีทั้ง 2 กระทรวง ว่า จะพิจารณาความเป็นไปได้ว่าประเทศไทยจะมีวันเปิด-ปิดเทอมตามภูมิภาค ซึ่งต้องศึกษา เนื่องจากมีเรื่องของกำหนดการสอบแข่งขัน สอบระดับชาติที่เกี่ยวข้องด้วย หรือคำตอบที่ว่าทำให้โรงเรียนทุกแห่งมีห้องปลอดฝุ่น มีเครื่องปรับอากาศ แต่ก็จะเป็นภาระกับงบประมาณ ซึ่งเป็นเรื่องยาก แต่ท้ายที่สุดหากแก้ไขปัญหาฝุ่นได้ เรื่องนี้ก็จบ
          ทั้งนี้ ส่วนตัวอยากเสนอเป็นญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา เพราะต้องการข้อมูลเรื่องมลพิษจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเชิงสถิติ จากกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอื่น ๆ จากหลายหน่วยงาน มาตรวจสอบเทียบเคียงกับข้อมูลด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ แต่ผลประโยชน์ก็จะอยู่ที่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว / เรียบเรียง 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ