10 พ.ย.65 - กมธ.การที่ดินฯ สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากประชาชนชุมชนวัดใหม่ยายมอญ เรียกร้องตรวจสอบแนวเขต รฟท.ทับซ้อนที่ดินทำกินประชาชน

image

           นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือร้องเรียน จากนายสมบูรณ์ เนื่องจากฉิม ประธานชุมชนวัดใหม่ยายมอญ (วัดอมรทายิการาม) เขตบางกอกน้อย กรณีได้รับความเดือดร้อนจากแนวเขตการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่ทับซ้อนกับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยประชาชนในพื้นที่อ้างว่า ที่ดินดังกล่าวประชาชนได้อยู่อาศัยและทำกินมากว่า 100 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ.2461) ซึ่งที่ดินแปลงนี้มีหลักฐานว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีประกาศกันที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน ซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ได้มีโฉนดที่ดิน แต่อ้างพระราชกฤษฎีกาซื้อที่เพื่อทำรางรถไฟ อีกทั้งเมื่อดูจากแผนที่แล้วกลับเป็นที่ดินคนละฝั่งไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ประชาชนอยู่อาศัย นอกจากนี้หมุดที่ รฟท.นำมาปักก็ชี้ชัดว่าไม่ได้เลยเข้าไปในที่ดินทำกินของประชาชน จึงขอให้ กมธ.ตรวจสอบข้อเท็จจริงแนวเขตที่ดินดังกล่าวด้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วย
          ด้าน ประธาน กมธ.กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุม กมธ. โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของ รฟท.ที่แท้จริง เพื่อประกอบการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป


ณรารัฎฐ์  โพธินาม / ข่าว เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ