2 มิ.ย. 66 - พ.ต.อ.จรุงวิทย์ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตเลขาธิการ กกต. ชี้ปมหัวหน้าพรรคการเมืองถือหุ้นสื่อ หากพบขาดคุณสมบัติจริง ไม่กระทบการรับรองส่งผู้สมัคร ส.ส. ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศ เหตุกฎหมายไม่ได้ห้ามหัวหน้าพรรคเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นสื่อ

 

image


        พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา สมาชิกวุฒิสภา และอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ชี้แจงข้อกฎหมายในเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความเห็นกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ถูกตรวจสอบเรื่องการถือหุ้นสื่อ เข้าข่ายอาจขาดคุณสมบัติ และถูกตัดสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ได้เขียนชื่อผู้ถูกร้อง เป็นชื่อสมมติว่า “นายนิทรา” และแสดงความเห็นว่า ถ้ามีหัวหน้าพรรคการเมือง ที่จดทะเบียนโดยถูกต้อง ได้ออกหนังสือรับรองให้ผู้สมัครของพรรค ไปยื่นสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และหัวหน้าพรรคคนนั้น ยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในภายหลังจากวันเลือกตั้ง กลับถูกร้องว่าถือครองหุ้นสื่อ และหากศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสินว่า ถือหุ้นสื่อจริง ก็ไม่เป็นเหตุให้ต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศ พร้อมให้เหตุผลว่า เมื่อนาย นิทรา ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้าม ในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.  ก็เป็นคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของตัวนายนิทราเท่านั้น แต่การลงนามรับรองให้กับผู้สมัครของพรรค เป็นการรับรองในฐานะหัวหน้าพรรคการเมือง และเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของหัวหน้าพรรคการเมืองแล้ว ไม่มีข้อห้ามใด ที่ห้ามหัวหน้าพรรคเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนแต่อย่างใด ตามมาตรา 16 มาตรา 24 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง
เฟซบุ๊ก Jarungvith Phumma ข้อมูล/ภาพ

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ