27 ก.พ. 67 - สว.อำพล จินดาวัฒนะ จี้นายกฯ ทบทวนการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ระบุมีช่องโหว่เปิดให้ที่ดินถึงมือนายทุน เพิ่มช่องทุจริต

image

        นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สว. กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับดำเนินการของรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ไม่นาน แต่ออกประกาศระเบียบเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เพราะวัตถุประสงค์เดิมของการให้เอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 เป็นการจัดสรรของรัฐ ช่วยผู้ไม่มีที่ดินทำกินของตนเองหรือมีที่ดินไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ได้ถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสถาบันเกษตรกรได้เช่าซื้อ เช่า หรือเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีความมั่นคงและใช้ประโยชน์ในที่ดินได้สูงสุด และเป็นที่ทราบดีว่าที่ดิน ส.ป.ก. ห้ามซื้อขาย ห้ามเปลี่ยนมือยกเว้นการยกให้ทายาท แต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วจะเห็นว่า ที่ดิน ส.ป.ก. ได้ถูกเปลี่ยนมือผู้ถือครองเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ไปอยู่กับนายทุน หากคิดสถิติในประเทศไทยมีที่ดินเพื่อการเกษตร 125 ล้านไร่ ในจำนวนนี้เป็นที่ดิน ส.ป.ก. ร้อยละ 27 คิดเป็น 34-35 ล้านไร่ ของเกษตรกรกว่า 2 ล้านครอบครัว แต่ในจำนวนนี้เอง ที่ดิน ส.ป.ก.กว่าครึ่งหนึ่งตกไปอยู่ในมือของนายทุน ซึ่งรัฐทราบเรื่องนี้ดี ดังนั้น รัฐบาลจึงควรจะเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. ถูกเปลี่ยนมือไปจากเกษตรกรไปอยู่กับนายทุน มากกว่าจะมาดำเนินการเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ที่กลายเป็นการเพิ่มช่องโหว่มากขึ้น เป็นการซ้ำเติมให้ที่ดินเพื่อทำประโยชน์สำหรับเกษตรกรรายเล็กน้อย ต้องตกไปยู่ในมือของนายทุนมากขึ้น ตนจึงขอให้นายกรัฐมนตรีทบทวนนโยบายที่ไม่ถูกต้องนี้ และหากยิ่งดำเนินการต่อไปจะยิ่งเป็นการทำให้เกิดการทุจริต หาผลประโยชน์มากขึ้น

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ