26 พ.ค. 67 – รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย ชี้รัฐบาลกำหนดสแกนใบหน้าใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างความยุ่งยากให้ร้านค้า-ประชาชน แนะปรับวิธีการใช้งานสอดคล้องความเป็นจริง ไม่เพิ่มภาระผู้ใช้สิทธิ

image

             นายทิวากร สุระชน รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โดยเพิ่มขั้นตอนการสแกนใบหน้าขึ้นมา โดยรัฐบาลให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันการสวมสิทธินั้น พบว่ามีประชาชนเข้ามาร้องเรียนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเสียงสะท้อนหลายพื้นที่ในชุมชนห่างไกล ประชาชนระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า มีปัญหาการใช้งานบัตรคนจนที่ยุ่งยาก เพราะต้องสแกนใบหน้าใช้รหัส 6 หลัก ยืนยันการชำระเงิน ขณะที่บางบ้านมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทำให้ไม่สะดวก ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่ม บางรายต้องนำผู้พิการหรือผู้สูงอายุมามาสแกนใบหน้า จึงอยากให้รัฐปรับวิธีการใช้สิทธิเป็นรูปแบบเดิม หรือหาแนวทางในการป้องกันการสวมสิทธิในแบบอื่น ส่วนการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนแม้จะเป็นช่องทางที่สามารถทำได้ แต่ความเป็นจริงได้สร้างความยุ่งยากวุ่นวายให้กับประชาชน  แตกต่างจากสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วที่มีความสะดวกสบายและเข้าใจประชาชนมากกว่า
            นอกจากนี้ ยังพบปัญหากรณีมีการอัพเดทเวอร์ชันแล้ว ประชาชนไม่สามารถสแกนใบหน้าได้ ทำให้ต้องไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ เพื่อให้รองรับ ขณะที่บางคนสแกนหน้าไม่ผ่านทั้งๆ ที่มีบัตรของตัวเอง สร้างความวุ่นวายให้กับร้านค้าเป็นอย่างมาก ตนจึงฝากไปยังรัฐบาลว่า แนวคิดดังกล่าวกลายเป็นสร้างความยุ่งยาก ความลำบากให้กับคนพิการ คนที่ไม่มีลูกหลานดูแล หากผู้มีอำนาจไม่คิดจะปรับเปลี่ยน นายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหาร รวมถึงพรรคการเมืองที่สังกัดอาจจะเสียคะแนนนิยม จึงขอเตือนด้วยความหวังดี

อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ