17 มิ.ย.67 - ประธานวิปรัฐบาล ยืนยัน รัฐบาล พร้อมชี้แจงข้ออภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบปี 68 วาระรับหลักการ ทุกเรื่องที่เป็นข้อกังขาของฝ่ายค้าน ย้ำ ไม่มีความกังวล

image

   นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ประธานวิปรัฐบาล) กล่าวถึงการเตรียมรับมือของพรรคฝ่ายรัฐบาลต่อการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ในวาระรับหลัก ของพรรคฝ่ายค้าน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะเริ่มพิจารณาในระหว่างวันที่ 19 - 21 มิ.ย.67 ว่า พรรคฝ่ายรัฐบาลทุกพรรค ได้เตรียมพร้อมชี้แจงข้ออภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 68 ในวาระรับหลักการของพรรคฝ่ายค้านไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งวิปรัฐบาลได้มีการประชุมในวันนี้ (17 มิ.ย.67) เพื่อกำหนดวันและเวลาในการอภิปรายของพรรคฝ่ายรัฐบาลแต่ละพรรคตามที่ได้รับจัดสรร ขณะเดียวกัน การประสานงานระหว่างวิปรัฐบาลกับพรรคฝ่ายรัฐบาล และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีความพร้อมมากที่สุดแล้ว รวมถึงการเตรียมผู้อภิปรายของพรรคเพื่อไทยก็มีความพร้อมในการเตรียมข้อมูลเป็นอย่างดีด้วย พร้อมยืนยันว่า ฝ่ายรัฐบาล มีความพร้อมชี้แจงทุกเรื่องที่เป็นข้อกังขา โดยอยากให้ประชาชนได้ติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบปี 68 เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้ แม้นายกรัฐมนตรี จะติดโควิด-19 แต่รัฐบาล ยังมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่ชี้แจงร่าง พ.ร.บ.งบปี 68 แทนได้ 

   ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวระบุว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบปี 68 ในวาระรับหลักการ อย่างเต็มที่มากกว่าร่าง พ.ร.บ.งบปี 67 เนื่องจากมองว่ารัฐบาลได้จัดทำงบได้อย่างเต็มที่แล้ว นั้น นายวิสุทธิ์ กล่าวย้ำว่า รัฐบาล ไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใด เพราะนอกจากรัฐบาลจะมอบหมายให้สำนักงบประมาณ ได้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคฝ่ายค้าน รับทราบแล้ว ยังมีกระทรวง ทบวง กรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงบ จะได้ร่วมชี้แจง ด้วย ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวระบุว่าฝ่ายค้าน จะให้ความสำคัญในการอภิปรายเป็นพิเศษคือประเด็นโครงการดิจิวอลเล็ต นั้น รัฐบาลต้องเตรียมแผนไว้รองรับหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ประเด็นนี้ ครม. เคยชี้แจงไปหลายครั้งแล้ว และครั้งนี้ก็พรรคเพื่อไทย ก็ได้มีการเตรียมข้อมูลไว้เช่นกัน โดยมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถชี้แจงประเด็นนี้เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนรับทราบได้ ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าเมื่อรัฐบาลดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแล้ว จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติได้ระยะหนึ่ง 

 

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ