9 พ.ย. 65 -  ส.ส.ศิริกัญญา พรรคก้าวไกล ทวงถามอำนาจหน้าที่ กสทช. หากมีมติใช้เงินกองทุนวิจัยฯซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกและราคาแพงกว่าทุกประเทศ มองเป็นการรับใบสั่ง ตั้งปมเทียบเคียงกรณีควบรวมทรู-ดีแทค

image

     น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.พรรคก้าวไกล แถลงกรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) มีนัดลงมติในวันนี้ (9 พ.ย. 65) เกี่ยวกับการใช้เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จำนวน 1,600 ล้านบาท เพื่อซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก ซึ่งตนมองว่าราคาดังกล่าวสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านซื้อในราคาหลัก 100 ล้านบาท ที่สำคัญเป็นการใช้เงินกองทุนแบบผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย เนื่องจากกองทุน กทปส. มีขึ้นเพื่อใช้วิจัยและพัฒนาไปจนถึงการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน อาทิ การทำเสาสัญญาณในพื้นที่ห่างไกล การปรับปรุงบริการสำหรับผู้พิการในการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ดังนั้น การใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ แทนที่จะปล่อยให้ภาคเอกชนดำเนินการรวมทั้งการกล่าวอ้างการถ่ายทอดสดจะช่วยสนับสนุนให้เยาวชนมีความสนใจในกีฬา เกิดพัฒนาศักยภาพ ทั้งที่ควรเป็นหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทั่งการอ้างกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถึง40,000 ล้านบาท  ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น รัฐบาลควรอนุมัติใช้งบกลาง ไม่ควรใช้เงินของกองทุน กสทช. ที่รัฐบาลไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมาย ทำให้สามารถมองได้ว่ากรณีนี้มีการทำตามใบสั่ง  

     น.ส.ศิริกัญญา  ตั้งข้อสังเกตเปรียบเทียบกรณีดังกล่าวกับการควบรวมทรูกับดีแทคซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของ กสทช. ที่สามารถระงับยับยั้งได้ แต่กลับปล่อยให้เกิดขึ้น ส่วนการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก กฎหมายไม่มีวัตถุประสงค์ให้ดำเนินการ แต่ กสทช. กลับพยายามทำให้มีอำนาจดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ตนและพรรคยังติดตามเรื่องการควบรวมทรูกับดีแทคอย่างต่อเนื่อง โดยในวันพรุ่งนี้ (10 พ.ย. 65) เวลา 9.09 น. จะเดินทางไปกับภาคประชาชนเพื่อยื่นฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนมติ กสทช. ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และวันศุกร์ที่ (11 พ.ย.65) จะไปยื่นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) เพื่อฟ้องคณะกรรมการ กสทช. เสียงข้างมากที่ประพฤติมิชอบด้วยกฎหมาย 

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ