7 ส.ค.66  -  กมธ.การพัฒนาการเมืองฯ วุฒิสภา รับหนังสือจาก นายเรืองไกร สมาชิก พปชร. ขอตรวจสอบคุณสมบัติ นายเศรษฐา แคนดิเดตนายกฯ เพื่อไทย ปมที่ดินแสนสิริ หวั่นกระทบการเสนอชื่อชิงนายกฯ 

         นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา รับหนังสือจาก นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เพื่อขอให้ กมธ.ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องที่ดินของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี ของนายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือไม่
         โดย นายเรืองไกร กล่าวว่า กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์  ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่า นายเศรษฐา อาจมีลักษณะไม่เป็นไป ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (4) คือ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ หรือไม่ โดยกล่าวอ้างการชื่อขายที่ดินแปลงหนึ่งของ บมจ.แสนสิริ ในสมัยที่นายเศรษฐาดำรงตำแหน่งผู้บริหารฯ ดังนั้น เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ จึงขอให้ กมธ.ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว โดยการเรียกเอกสารต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา อาทิ เอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว จากนายชูวีทย์ มาพิจารณาว่า สอดคล้องกับเอกสารของ บมจ.แสนสิริ หรือไม่ /เอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนซื้อขายที่ดินจากสำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องทุกรายการ  /เอกสารเกี่ยวกับการทำสัญญาจะซื้อจะขาย และเอกสารการจดจำนองที่ดินดังกล่าวจาก บมจ.แสนสิริ ทุกรายการ โดยรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเรียกเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร มาให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ มีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ก่อนโอนที่ดินมาให้ผู้ถือหุ้น ถูกต้องตามความในประมวลรัษฎากร มาตราที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ ตลอดจนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินดังกล่าว มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อ กมธ. จากนั้น จัดทำรายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้สมาชิกรัฐสภาได้ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาซักถาม นายเศรษฐา ทวีสิน ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ก่อนให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ต่อไป
        ด้าน นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวว่า  สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่โดยตรงที่จะใช้วิจารณญาณในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ซึ่งในบรรทัดฐานของการทำหน้าที่ของวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบผู้นำองค์กรสำคัญ ได้คำนึงถึงจริยธรรม ความประพฤติ ความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับคุณสมบัติต่างๆ ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย โดย กมธ.จะรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง และเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาของ กมธ. พร้อมยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ก่อนนำเสนอผลการศึกษาข้อเท็จจริงเบื้องต้นไปยังที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ต่อไป

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ