26 ก.ย. 66 - สส.พิชชารัตน์ ตั้งคำถาม กอช. มีแนวทางดึงแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพอิสระ กว่า 20 ล้านคนเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่ ติงใช้งบประชาสัมพันธ์มาก แต่ประชาชนยังรู้จักน้อย

 

image

     นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวชื่นชมรัฐบาลที่ผ่านมาที่เห็นความสำคัญของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระมีเงินออมใช้เมื่อถึงวัยเกษียณ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2564 และในปี 2574 ประเทศไทยมีประชากรที่สูงวัยมากถึง 28% จึงมีคำถามที่อยากถามกับ กอช. ว่าจะมีแนวทางในการหาสมาชิกเพิ่มอย่างไร จากการที่ดูตัวเลขในรายงานฉบับนี้จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมีสมาชิกเพียง 2.5 ล้านคน ซึ่งจำนวนสมาชิกตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2565 เพิ่มขึ้นเพียงปีละไม่ถึง 3% และถ้าดูต่อไปจะเห็นว่าปัจจุบันนี้จำนวนแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพอิสระปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 20 กว่าล้านคน แปลว่าปัจจุบันสมาชิกของ กอช. นั้นคิดได้เพียงแค่ 12% ของผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเท่านั้น

     สส.พิชชารัตน์ กล่าวว่าในรายงานของ กอช.ที่รายงานต่อสภาได้ระบุถึงยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มจำนวนสมาชิกอย่างทั่วถึง และการส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง มีตัวอย่างให้เห็นในเล่มรายงานว่า กอช. มีการปรับปรุงกลยุทธ์และจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ร่วมกับหลายกระทรวง ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และยังมีการจัดกิจกรรมมากมาย แต่เมื่อดูในรายละเอียดหน้างบการเงิน พบว่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าส่งเสริมการตลาดในปี 2565 เพิ่มขึ้นมาจากปี 2564 ถึง 152% ซึ่งตนเห็นว่า ประชาชนก็คงสงสัยเช่นเดียวกันว่า กอช. เคยทำดัชนีชี้วัดผลงานหรือ KPI บ้างหรือไม่ เพราะการออมเป็นสิ่งสำคัญแต่การลงทุนในการประชาสัมพันธ์ที่ได้ประโยชน์น้อยเช่นนี้ จึงอยากถามว่าคุ้มค่าหรือไม่

 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียง

เฟซบุ๊ก พิชชารัตน์ เลาะพงศ์ชนะ ภาพ

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ