24 ต.ค. 66 - วิปรัฐบาล เตรียมเสนอเลื่อนญัตติความเดือดร้อนประชาชนขึ้นมาพิจารณาก่อนเรื่องประชามติ ชี้รัฐบาลกำลังทำอยู่ ขณะประธานวิปรัฐบาลตัดเกรดผลงานสมัยประชุมนี้ให้เอบวกเช่นเดียวกับฝ่ายค้าน

image

          นายอดิศร เพียงเกษ ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) เปิดเผยผลการประชุมวิปฯ ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาฯ วันที่ 25-26 ตุลาคม นี้ โดยพรุ่งนี้ (25 ต.ค. 66) จะมีการเสนอเลื่อนวาระที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนขึ้นมาพิจารณาก่อน ส่วนญัตติเรื่องขอให้สภาฯ พิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เสนอโดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล นั้น เห็นว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังทำงานผ่านคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หากสภาฯ พิจารณาอาจจะขัดแย้งกับรัฐบาล และแม้ผ่านสภาฯ ก็จะต้องรอวุฒิสภาอีก จึงให้รัฐบาลดำเนินการไปก่อน โดยยืนยันว่าวิปรัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ และหากมีการถกเถียงในที่ประชุมสภาฯ ถือเป็นเรื่องธรรมดา หากตกลงไม่ได้ก็ใช้การโหวต เชื่อว่าไตรมาสแรกของปีหน้าคณะกรรมการฯ จะศึกษาได้สำเร็จ
          นายอดิศร ยังประเมินผลงานของวิปรัฐบาลในสมัยประชุมนี้ ว่า ตัดเกรดอยู่ที่เอบวก ทางฝ่ายรัฐบาลมีความสามัคคี เข้าร่วมประชุมสภาฯ ไม่มีเหตุการณ์สภาฯ ล่มอีก และขอชื่นชมการทำงานของฝ่ายค้านที่เอาจริงเอาจัง ให้เกรดเอบวกเช่นเดียวกัน
          ส่วนการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ที่มีเสียงสนับสนุน นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทย อย่างไร้เสียงคัดค้านนั้น นายอดิศร มองว่า นางสาวแพทองธารมีความเหมาะสมมาตั้งนานแล้ว มีความพร้อม และยังเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานการเมืองได้ดี
          นายอดิศร ยังกล่าวถึงกรณีที่นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา เรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายนิรโทษกรรม ว่า เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งในสมัยการประชุมหน้า รัฐบาลจะจัดทำร่างกฎหมายประกบไปกับฉบับของพรรคก้าวไกล ส่วนจะนิรโทษกรรมใครบ้าง เห็นว่าควรเป็นคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามกรอบของกฎหมาย ไม่ขอให้ความเห็นว่ารวมผู้ต้องหาคดีกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ ยังเชื่อด้วยว่าเรื่องของความปรองดอง หากคนในชาติไม่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงและพูดจากันได้ การสร้างความปรองดองก็จะสำเร็จได้ในรัฐบาลนี้

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว / เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ