16 ก.พ. 67 - ภาคีราชภักดียื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอวินิจฉัย สส.รังสิมันต์ โรม ละเมิดข้อบังคับการประชุมสภา หรือไม่ หลังนำภาพถ่ายบุคคลที่สามประกอบการอภิปราย ชี้ไม่เกี่ยวข้องกับญัตติที่พิจารณา

image

             นายเจษ อนุกูลโภคารัตน์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับมอบหมายจากนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนรับหนังสือจากนายอัครวุธ ไกรศรีสมบัติ ประธานกลุ่มอาชีวะราชภักดี ขอตรวจสอบจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)และขอวินิจฉัยการทำหน้าที่ สส. กรณีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ละเมิดต่อข้อบังคับการประชุมสภาฯหรือไม่

            นายอัครวุธ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายรังสิมันต์ โรม นำภาพของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ขณะถ่ายรูปร่วมกับพสกนิกรที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike for memories 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9  ซึ่งทางภาคีกลุ่มราชภักดีจัดเป็นประจำทุกปี โดยนายรังสิมันต์ โรม ได้กล่าวพาดพิงบุคคลที่สาม คือนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องตามญัตติการประชุมสภา ทั้งยังกระทำการหมิ่นประมาท กลุ่มพสกนิกรที่จงรักภักดีต่อสถาบันผ่านการอภิปราย ซึ่งการกระทำดังกล่าวกลุ่มภาคีราชภักดีเห็นว่านายรังสิมันต์ มีเจตนาให้คนที่ชมถ่ายทอดสดการประชุมสภาเข้าใจว่านายชาดาคือผู้อยู่เบื้องหลัง คอยหนุนหลังกลุ่มภาคีราชภักดี ทั้งที่การถ่ายรูปในวันนั้น นายชาดาไปในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนามรัฐมนตรีหรือในนาม สส.แต่อย่างใด จึงขอประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่าการนำรูปของบุคคลที่สามมาพาดพิงในที่ประชุมสภาฯ เป็นการละเมิดต่อข้อบังคับการประชุมสภา กรณีนำประชาชนมายุ่งเกี่ยวกับประเด็นถกเถียงในรัฐสภาโดยไม่มีความจำเป็น กระทำการให้ประชาชนได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่

             ด้านนายเจษ อนุกูลโภคารัตน์ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะรับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามระบบงานสารบรรณของสภา เมื่อเรียบร้อยแล้ว จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ