6 ก.พ.66- กมธ.การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น อบจ.ระนอง พร้อมเยี่ยมชมโบราณสถานของจังหวัด

image

        พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยมี นายโกศล ณ ระนอง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลความเป็นมาและความสำคัญของจวนเจ้าเมืองระนอง ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญ และมีความเก่าแก่กว่า 146 ปี ปัจจุบันเป็นที่พักอาศัยของลูกหลานตระกูล ณ ระนอง และกำแพงจวนเจ้าเมืองระนอง กรมศิลปากรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดระนอง

        จากนั้นคณะกรรมาธิการเดินทางไปยังวัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) อำเภอเมืองระนอง เพื่อกราบสรีระสังขารหลวงพ่อด่วน ถามวโร หรือ พระครูประภัสร วิริยคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวารีบรรพต และกราบนมัสการพระครูสุนทรปริยัติคุณ (บุญเยี่ยม สิริปุญโญ) เจ้าคณะอำเภอเมืองระนองและเจ้าอาวาสวัดวารีบรรพต พร้อมทั้งกราบสักการะรูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ซึ่งหล่อด้วยเนื้อโลหะศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากชนวนที่หลวงพ่อด่วนเสกไว้ เมื่อปี พ.ศ.2538 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป

 

ศุภกฤต  กะบัดทอง ข่าว

ทัดดาว  ทองอิ่ม  เรียบเรียง

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ข้อมูล / ภาพ

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ