31มี.ค.66 - กกต.ประชุมเตรียมพร้อมเลือกตั้ง 14 พ.ค. และการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ 3-7 เม.ย. รวมถึงการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกราชอาณาจักร ยืนยัน ขณะนี้ กกต.มีความพร้อม สำหรับการเลือกตั้ง

image

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 23 อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน และ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง หลังจากที่ กกต.กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง โดยจะมีการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตในวันที่ 3-7 เม.ย. 2566 และส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 4-7 เมษายน 2566 รวมถึงการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในและนอกราชอาณาจักร การเตรียมสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยคำร้อง อีกทั้งเตรียมการรักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง และรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เตรียมการอำนวยความสะดวกให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ และเตรียมการตรวจสอบความเป็นพรรคการเมืองสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดและสมาชิกพรรคการเมือง

 ด้าน นายฐิติเชษฐ์ นุชนารถ กกต. กล่าวว่า ขณะนี้ กกต.มีความพร้อม สำหรับการเลือกตั้งเช่นเดียวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ( 31 มี.ค.66)

ณรารัฏฐ์ โพธินาม / ข่าว เรียบเรียง

สนง.กกต. / ข้อมูล ภาพ 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ