23 ก.พ.67 - ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส 94 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมหารือความร่วมมือด้านงานวิทยุกระจายเสียง

image

   นางสุพรรณี ชีวะไทย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พร้อม นางสาวชลัยยกร ศิวะเสน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส 94 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย ณ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อม นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และนางรัชฎา ตรงดี ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ 

   โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ได้หารือร่วมกับ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับความร่วมมือในการทำงานด้านวิทยุกระจายเสียงระหว่างสถานีฯ ด้วย 

   สำหรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ มีที่มาเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2473 ตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเปิดการส่งวิทยุเป็นปฐมฤกษ์ โดยใช้ชื่อสถานีว่า สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท (Radio Bangkok at Phyathai) ตั้งอยู่ที่วังพญาไท มีกำลังส่ง 2.5 กิโลวัตต์ โดยอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 7 ที่พระราชทานในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวังมาถ่ายทอดเสียงทางวิทยุให้ประชาชนได้รับฟังเป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุเพื่อสาธารณะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย 

 

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ